Utdrag fra THE POWER OF PRAIER mottatt av Gabrielle von Wurzburg:

"Når du ber for et land vil din hjertebønn formes i din sjel og landets aura vil tiltrekkes din bønn. Menneskesjeler med positiv vilje i dette land vil da inspireres til å gjøre gode gjerninger via konstante impulser fra landets aura. Videre vil kjærlighetstanker gjennomtrenge disse allerede forberedte sjeler, da alt er tiltrekning og frastøtning - magnetisme. Sjelene vil tiltrekke seg bønnen, og de vil vibrere og slik kan sjelen til mennesket bli bevisst. Når du ber for medmenneske vil strømmen av kjærlighet flyte inn i dette menneskes aura. Der blir strømmene gjenskapt og auraen vil sende impulser til sjelen - inntil denne har nådd et visst nivå. Videre vil elementene trekke bønnens kraft inn i sjelen…..

 

White Eagle om bl a bønn: link til engelsk opplesning fra WhiteEagle boken "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil


fra en annen kilde om bønn:

 

Hvordan kan vi være sikre på, at Gud hører vore bønner, når tingene, vi beder om, er for andre end os selv?MATTHEW: Det er energien fra ærkeenglene, der arbejder sammen med jer åndeligt og ikke et inkarneret væsen, der bevidst interagerer med jer, eller med nogen anden i en hvilken som helst civilisation i hele dette univers, og jeg formoder, det også gælder de andre universer. Man kan sige, at eftersom alting i hele Skabelsen er energi, er ærkeenglene ikke forskellige fra nogen som helst anden sjæl i den henseende. Den helt ubegribelige forskel er omfanget og storheden af kraften og ikke mindst renheden af essensen af deres kærlighedslys, som er uadskillelig fra alle andre sjæle og derved i aftagende omfang er inden i alt og alle – det er denne essens inden i jer, som I aktiverer, når I påkalder en ærkeengel om assistance.Skytsengle, som er tildelt til hver eneste sjæl på Jorden igennem hele deres livsforløb, har som opgave at være til tjeneste hvert eneste sekund for at forhindre alvorlige skader eller død, som ikke er en del af individernes sjælskontrakter. De kan dog ikke gribe ind, når sådanne situationer drejer sig om valg, der er del af individernes sjælskontrakter. Der er altid en skare af engle klar til at assistere skytsenglene i tilfælde af livstruende situationer eller for at hjælpe individer, når omstændighederne ikke er drastiske. Disse engle må ligeledes honorere valgene i ens sjælskontrakt, så en ubesvaret bøn om hjælp kan skyldes denne årsag eller også, at hjælpen, der faktisk bliver givet, måske ikke bliver genkendt som sådan. Og I har desuden myriader af åndelige vejledere og hjælpere ved jeres side, sjæle i ånden, der har erfaret livet på Jorden og kender de frustrationer, I møder. Et eksempel kunne være, at når et stykke maskineri, I bruger, begynder at få funktionsfejl, og I tænker: "Åh nej! Hvad gør jeg nu?", så overfører en guide med mekanisk ekspertise sin energi og viola! maskineriet begynder at virke igen.Sjælene i Nirvana [o.a. "det vi normalt kalder Himlen"] lever et aktivt liv ud fra eget valg og ikke ved opgavetildeling, indenfor diverse tjenester, udannelsesmæssigt, kulturelt, rejser og rekreative aktiviteter i dette vidunderlige rige, så forældre er ikke tildelt nogen former for ansvar overfor deres børn på Jorden. Til gengæld manifesterer energien fra kærlighedsbåndende sig i forældrenes besøg i ånden eller i deres æteriske kroppe, og opleves som vejledning, der modtages som intuition eller telepatiske meddelelser. Og når "børnene" befinder sig i deres sovestadier, besøger de deres forældre; hvad de måske antager for blot at være drømme om dem, er i virkeligheden fragmenter af minder fra besøg i Nirvana.Tvivl ALDRIG på, at Gud, uanset hvilket navn I bruger i ærbødighed, hører alle jeres bønner! Dog forstår de fleste i jeres civilisation ikke, hvad bøn i virkeligheden er. Bøn er hver eneste tanke og følelse igennem alle livstider, uanset om det er i forhold til en selv eller en anden, og energien i hver enkelt tanke eller følelse bliver med det samme registreret i universet. Så I skaber ikke kun jeres liv gennem jeres tanker og følelser via den universelle lov om, at "lige tiltrækker lige" [o.a. "loven om tiltrækning" = "Law of Attraction"]. I når også Gud med jeres anmodninger om hjælp til jer selv eller andre. Guds arme og hænder, hvis jeg må sige det på denne måde, er de engle og vejledere, jeg lige har nævnt, og den eller dem, som bedst kan hjælpe jer, bliver med det samme gjort opmærksom på at gøre det. Hvis det der anmodes om er udelukket pga. sjælskontrakten af den, der bliver bedt for, kommer hjælpen i stedet som en fredfyldthed omkring situationen, som om det maksimale er blevet gjort gennem bønnen. Fordi så godt som ingen af jer kender jeres egen sjælskontrakt, for slet ikke at tale om andres kontrakter, er den bøn, som jeg tidligere omtalte, nemlig at bede "for det højeste gode", det bedste i alle tilfælde.


fra

Kanaliseringer fra Matthew oversat til dansk.


ADELMA VON VAY: 
RESEMINNEN FRÅN ANDEVERLDEN
  | pdf
 

 

hovedsiden