MARTINUS OM SUPER-MIKROKOSMOS OG SYKDOMMER 

fra 'Det Evige Verdensbillede' - 5
utg.side

mer om sykd.og tankekraft

nb; bilder over er ikke Martinus' illustrasjoner, men kan vise inntrengning av fremmede/"feilaktige" tankearter  og den virkning det har på mikro-solsystemene i organene. Ved å klikke på bildet til venstre kommer man til Martinus egne symboler på bl a dette tema.

Fra side 124:

Fra Martinus' 82-års fødselsdags tale, 11.08.1972
77.1 "Som en pendant til foregående symbol med det ufærdige menneske,
skal jeg have lavet et symbol, der viser det færdige menneske. Det færdige
menneske skal have en rund aura. Når der er en oval aura omkring det ufærdige menneske, er det,
fordi det ikke er i balance. Det viser, at det får sygdomme, skejer ud og er ukærligt. Alle vegne,
hvor mennesket er ukærligt, er det ikke i balance. Den eneste balance, der er i verden, er
alkærlighed. Når man er alkærlig, har man fuldstændig balance, og det færdige menneske er jo et
alkærligt væsen ligesom Guddommen. Derfor er alle energierne i balance, og den højeste balance er
kugleformen.

Dette nye symbol, som jeg skal have lavet, bliver med de samme 18 spiraler," men der skal være et
stort rundt område i midten, hvor jeg skal tegne det fuldkomne menneske med alle de udstrålinger og
alt det, som er karakteristisk for det fuldkomne menneske.


77.2 Der er nogle nye ting, som jeg håber at få gjort færdige, og selv om jeg
ikke skulle nå at få det færdigt, som jeg ønsker, så må jeg sige, at verdensmissionen er reddet. Der
er givet så meget, at den nye verdenskultur kan blomstre.
Mennesket kan nå kosmisk bevidsthed igennem studiet af mine analyser og
praktisering af den deraf efterfølgende væremåde. Disse nye ting er noget, der aldrig har været vist
for verden før. Det er analyser af supermikrokosmos og supermakrokosmos. Vi kommer altså et godt
stykke uden for de stjerner og mælke-veje, som vi kan se, og neden for de mikroskopiske ting, som
videnskaben kan se. I kraft af disse analyser får vi set ikke alene mennesket, men alle levende
væsener så grundigt, at vi kan se helt ned i den mikrokosmiske tilstand, hvor de kun er partikler og
tomrum. Da vil vi se et menneske som et mælkevejssystem bestående af flere systemer –
hjerte og lunger er et system, nyrerne er et system, maven er et system. Hvert system er et mælkevej
system, der består af sole og stjerner. Imellem disse sole og stjerner eller disse partikler er der
et tomrum, der er meget større end partiklerne. I dette tomrum virker vor bevidsthed. Vor tanke går
derned, og den kan flytte disse partikler. Hvad det betyder, når menneskene når frem til at
kunne udnytte deres virkelige viljekraft og koncentrationsevne, får man at se, når man engang kan
lave mirakelhelbredelse.
Med menneskenes beherskelse af  denne viden vil de nå frem til øjeblikkeligt at kunne sætte nye
lunger ind ved  materialisation. De vil øjeblikkeligt  kunne materialisere et nyt ben, hvis det  er
blevet knust. Det er utroligt, hvad de  vil kunne gøre. Til den tid har man ikke  brug for alle
disse mange transplantationer, som man har i dag. Men det  kommer ikke til at fungere, før
menneskene når frem til den fuldkommenhed,  hvor de så at sige er færdige og ikke har  nogen grov
karma tilbage. Hvis menneskene fik evne til at kunne fjerne deres  karma mirakelmæssigt, ville de
ikke  blive udviklet. Det er jo karmaen, der  udvikler menneskene, og så længe de  ikke er færdige
med karmaen, kan de  ikke opnå at få denne vældige koncentrationsevne, der skal til for at lede
partiklerne nede i deres organisme. Men  det kan mange væsener på de højere  planer allerede i dag.
Vi ser, at det kommer til udtryk i Lourdes. Og vi så, at  Jesus også kunne helbrede øjeblikkeligt. 
Han sagde: "Stå op, tag din seng og gå".  
De spedalske blev renset, og de blinde  kom til at se. Han kunne helbrede sådanne ting
øjeblikkeligt. Det sker alt  sammen ved, at vi er bygget op af mælkevej systemer, stjernesystemer ,
kloder  og planeter, befolkede verdener nede i  vort mikrokosmos. Så man ser, at der er  et helt,
stort verdensalt, som menneskene endnu ikke har kendskab til, men som de nu skal til at arbejde med,
og  som vil gøre dem fuldkomne, som vil få  dem til at være i Guds billede efter hans  lignelse. Da
når de frem til at kunne gøre, som det hedder sig: "Han talte, så  skete det. Han bød, så stod det
der".
Selv om menneskeheden til sidst  bliver så fuldkommen, at den ikke skal  have karma, så må man
forstå, at den  alligevel lever i en materiel verden, hvor  det kan ske, at et menneske kan falde 
eller brække et ben. Men da det ikke  har nogen særlig karma tilbage, så kan  det stryge det væk med
sin bevidsthed.
Det kan med sin tanke helbrede sig selv  øjeblikkeligt. Det kan materialisere, og  det kan
dematerialisere. Der kan kun  være tale om sunde mennesker. Og det  er klart, at når tingene således
lystrer  menneskets vilje på det fysiske plan  ligesom på det åndelige plan, så er mennesket i Guds
billede.
Martinus' 80-års fødselsdags tale, 11.08.1970

77.3 Hvad kan mennesker gøre for at  undgå at få kræft? Ja, der må de gøre  det samme, som de må
gøre for at undgå  alle andre sygdomme. De må ind på en  helt ny levemåde, en helt ny væremåde, 
både med hensyn til deres kost og med  hensyn til alt, hvad de indtager i organismen af giftige
stoffer. Når de ikke  tager disse hensyn, må kroppen degenerere, blive syg, og mennesket må bukke
under. Vi har jo allerede erfaringer  for, at kræft kan opstå ved tobaksrygning, f.eks. kan
cigaretrygning føre til  lungekræft. Men kræft har også mange andre årsager.
Der findes mange forskellige slags  kræft, og årsagen til disse er både fejlagtige tanker og
fejlagtig værmåde.  Forkerte tanker i længere tid, mørke og  usunde tanker, melankolske tanker, 
hadefulde tanker osv., er med til at  bringe kroppen frem til kræfttilstande.


Vældig skuffelse er også med til at kunne stimulere kræft. For at forebygge kræft må man lære  at
elske sin næste, og man må komme  af med alle onde tanker. Man må lære  at være god ved andre
væsener. Det  gælder ikke blot vore medvæsener, men  i særlig grad de væsener, vi har in de i  vor
krop. Det er jo dem, der er udsat for  kræftsygdommen. Der gælder det om i  særlig grad at være god
ved sine mikro- væsener og også elske dem, som vi elsker os selv, hvis man da kan sige det  sådan,
når det drejer sig om ens egen  krop. Det går ligesom hen over hovedet  på menneskene, at de inde i
sig selv har  et helt univers, som de er herre over.
Der er store verdensområder, en hel masse mælkevejssystemer, som de i  kraft af deres uvidenhed
ødelægger ved  deres fejlagtige tankegang. Hele kroppen udgør et stort område, hvor alle de mange
organer er rene små Universer.

 Hvis man forstørrede dem  tilstrækkeligt op, ville man ikke se organerne, men man ville se
partikler og  tomrum. Man ville nede i mikroverdenen, se et stjernesystem der er analogt  med det,
vi ser oppe i verdensrummet.
Disse stjerner, disse tomrum og partikler, er altså det, vor organisme består  af. Disse partikler
bliver ledet og styret  igennem tomrummet. Imellem partiklerne er vor tanke. Det er således vor 
tanke, der styrer alle disse partikler.
Det er det, jeg arbejder med på de symboler, der skal med i de kommende Symbol -bøger. Der vil man
få at se, hvordan  hele systemet er nede i mikrokosmos.
Det er ikke nok, at man kan se organerne, og at man kan fotografere dem  og tage røntgenbilleder.
Organerne er jo store sammensatte strukturer, som skal  forstørres meget, for at man kan se dem  som
det, de er: partikler og tomrum. Da  er man kommet til grænsen for synet i  mikrokosmos, ligesom man
er kommet  til grænsen for synet ude i makrokosmos. Men der er den forskel, at opadtil  er det
makrovæsenets jeg, der styrer os  her i mellemkosmos, men nede i vort  mikrounivers er det vort jeg,
der er herre. Her er det vore egne tanker, vi regulerer partiklerne med.
Hvis man har forkerte tanker, kommer der skred i disse små partikler. Da  de er små kloder, planeter
og sole, sker  der eksplosioner, hvis de kommer for  tæt på hinanden eller ind i hinandens  område.
Hvis der f.eks. kommer lungepartikler over blandt mavepartikler eller omvendt, så opstår der
betændelse.
Det vil sige, at nede i mikrokosmos kan man se, at det er verdensbrande, men  her i mellemkosmos ser
vi det som sår  og betændelse.
Men det er altså kærlighed, der skal  til, for at man kan blive fuldstændig  sund og rask. Derfor
kan man ikke regne med, at menneskene kan komme til  at leve helt sundt, så længe de ikke kender
deres organisme. Hvordan kan menneskene behandle noget fuldkomment,  som de ikke har kendskab til,
og hvis  love de ikke ved eksisterer? Hvordan  kan de behandle noget fuldkomment,  når de ikke ved,
hvordan dets love i virkeligheden i sin dybeste analyse fungerer? Derfor må menneskene komme til  at
opleve alle de mange sygdomme. Der  kunne ikke opstå kræft, hvis menneskene havde den rette
tankegang.
Når man i fremtiden bliver tilstrækkeligt udviklet, vil man med sin tanke kunne lave
mirakelhelbredelse. Når nu  et område er blevet sygt, er der tale om  mikrokosmiske eksplosioner,
der på  overfladen ser ud som kræft. Men netop fordi de syge felter består af partikler og  tomrum,
kan man med sin tanke gå derned, tænke fuldkomment og få alle partikler på plads igen. Det sker
øjeblikkeligt. 
Nye organer kan komme frem, der kan f.eks. komme nye lunger omtrent på et øjeblik.
Men det betyder ikke, at  man med det samme kan lave mirakel-helbredelse, det skal man ikke tro. Man
skal nå op til et meget større herredømme over sin tænkeevne. Det er jo tænke-  evnen, der skal
bruges, og det er den,  der er hovedfaktoren i hele vor væremåde og fremtræden.

Spørgetime for studie kredse, 22.04.1970

Uddrag fra denne bogen;
http://shop.martinus.dk/da/danske-boeger-9/det-evige-verdensbillede-12/det-evige-verdensbillede-bog-5-920.html

 

 

hovedsiden

RAMPA OM TANKEKRAFT

LOBSANG RAMPA- HOVEDSIDE