HVORDAN KAN (nylig!?-) avdøde personer, påvirke, flytte FYSISKE eller MATERIELLE TING,  - FRA DERES NÅ, 'døde/immaterielle',  tilstand, når de ikke lenger er i 'materiell kropp'? linksamme i pdf    + engl.booklink
Horoscopic Astrology - ZodiacPage.com

den materialistiske/akademiske verden vil nok le av at "stjernene" skulle han noen påvirkning på oss mennesker og det er da heller ikke 'det fysiske ytre skallet/'kroppen' - som er under påvirkning her, men den indre fin-materielle/eteriske, som DENNE YTRE KROPPEN ER EN KOPI AV - som er under påvirkning av "stjernene":


HVORDAN OG HVORFOR


ASTROLOGIEN


’VIRKER’.

dette belyses fra ca s.54 i boken til Johannes Greber, som han fikk "overdratt" fra høyere livsplan

INVISIBLE HELPERS by CW Leadbeater
audio of invisible...

norsk-dansk utgave

HVORDAN OG HVORFOR ASTROLOGIEN ’VIRKER:

(utdrag fra ca s.54> boken Samkvem med åndeverdenen, lover og hensikter,

av den tyske org.utg.som var skrevet av åndsforskeren, Johannes Greber, som fikk dette forklart indirekte fra vesener på høyere  livsplan. Boken ble utgitt på tysk i 1937. Og den ble oversatt fra den tyske originalteksten, det vil si fra 2. opplag av 1937, av nordmannen Johan Lem, og utgitt på Lemon Forlag, i 2009. Merk at ordet ’od’ under er oversatt med 'ETERISK energi'* her, da det er det samme. Mer om den og det eteriske legemet i boken til Powell: ’det eteriske legemet’. (eller oppr.eng.utg. link) og se ellers her om dette. Rø.)


’Det gjenstår å svare på spørsmålet om hvor den eteriske energien i luften, i vannet og i næringsmidlene stammer fra?

Det/den kommer fra Jorden. Jorden som himmellegeme, har en eterisk energi-blanding og Eterisk energi-stråling som inneholder alle de eteriske energi-typene som er nødvendig for de levende vesener, som befinner seg der. Jordens eteriske energi er sammensatt av den eteriske energien som den selv har som himmellegeme. I tillegg opptar den i sin eteriske energi-blanding, også den eteriske energi-strålingen fra alle himmellegemene som befinner seg i Jordens kosmiske område. Hvert av disse himmellegemene har en spesiell eterisk energi, som er ’individuell’, og som ikke kan finnes i denne form og blanding hos noe annet himmellegeme.

Avhengig av disse himmellegemenes posisjoner i forhold til Jorden er også deres eteriske energi- stråling på Jorden, snart sterkere, snart svakere. Himmellegemenes gjensidige posisjon forandres fra sekund til sekund; tilsvarende forandres også od/eter-strålingen som de sender til Jorden.

Blandingen av Jordens eteriske energi med den eteriske energien til de omkringliggende himmellegemene, er av den største betydning for livet og veksten på Jorden.

’Du må også ta i betraktning at hver eterisk energi type har en helt egenartet kraftvirkning. Et barns kroppslige eteriske energi-blanding blir påvirket av himmellegemenes eteriske energistråling i fødselsøyeblikket, eventuelt med en ensidig sterk innvirkning fra ett eller flere av disse himmellegemene. Barnets eteriske energi-blanding er på en måte temmelig nøytral i fødselsøyeblikket og blir fastlagt for alltid i en bestemt retning av den eteriske energi- blandingen/-strålingen som innvirker på det.

Hvis du skal lage en blanding i et glass, og du heller oppi en stor mengde av ett stoff, da kan du blande inn tilsvarende mindre av andre stoffer. Hele blandingen preges da, hva angår farge, lukt, smak og øvrige ytre kjennetegn, av egenskapene til det stoffet som du helte mye av i glasset. Etterpå kan du heller ikke redusere den delen det ble for mye av eller fortynne blandingen ved å helle i mer av de andre bestanddelene. For glasset kan ikke bli mer enn fullt.

Slik forholder det seg også med den eteriske energi-blandingen til den nyfødte. Den totale mengden eterisk energi er bestemt og kan ikke gjøres større. Utgjør en bestemt type eteriske energi, hovedbestanddelen i det totale eteriske energikomplekset, vil den for alltid være utslaggivende for den nyfødtes utforming og vekst. Og da de enkelte eteriske energi-typene også utvikler egenartede livsenergier, så vil det dominerende odets egenart gi den nyfødte en spesiell kroppsutvikling og samtidig en bestemt atferdskarakter.

Det er derfor ikke overtro og heller ingen tom fantasi når man trekker slutninger om et menneskes kroppslige egenart og karakter på grunnlag av tidspunktet for fødselen. Virkningen av himmellegemenes eteriske energier på deres tilværelse på Jorden, deres livsenergi, karakter og temperament - er større enn dere tror og tenker.

Dere pleier jo selv å si: ’Han er født under en lykkelig eller ulykkelig stjerne.’ Dermed vil man uttrykke den virkningen som den eteriske energi-strålingen fra et himmellegeme utøver på de levende vesener ved fødselen.

Alt dette står i forbindelse med de store spørsmål om menneskets skjebne, slik at jeg ikke helt kunne forbigå det i stillhet. Kroppen til alle jordiske vesener er altså fortettet eteriske energi som stammer fra Jordens eter/odstråling og odstrålingen fra alle de omkringliggende himmellegemene.

Oppløsnings, og fortetningsprosessene kan bli forståelige for dere gjennom et eksempel fra naturen.

Du vet at under innflytelse av varme foregår det en fordunstning av fuktigheten i jorden og vassdragene som for det meste ikke er synlig for deres øyne.

I en viss høyde over jorden fortetter den inntil da usynlige dampen seg til et fint slør som knapt er synlig. En ytterligere fortetning gjør det fine sløret synlig som skyer.

Som følge av kulde blir skyene stadig tettere og faller ved enda større fortetning endelig ned som regn, vann eller sne. Blir vannet, ved enda større kulde, ytterligere fortettet, blir det til is og fast materie.

Her har du den trinnvise fortetning av et stoff, som er usynlig for deres øyne, på en måte åndeliggjort, som blir til fast materie, som dere ikke bare kan se og gripe med hendene, men som også står imot med en stor kraft. Slik er altså isdekket på bekkene, vannene og elvene deres - fortettet vann. Isen er av samme sort som vannet den kommer fra og har de samme eiendommelighetene, og vannet er [på sin side] fortettet damp.

Slik dampen stiger opp fra jorden og etter hvert blir til fast materie i form av is, som igjen løser seg opp i vann og damp, slik går det også med alle jordiske

legemer. De oppstår av jordens eteriske energi som er usynlig for deres øyne, og som fortetter seg til materie ved vekstprosesen. Og de vender tilbake til Jordens eteriske energi etter den jordiske døden. For alle jordiske vesener gjelder derfor ordet: Av jord er du

kommet, og til jord skal du vende tilbake. Det er det vedvarende kretsløp inntil den dag da all materie blir oppløst til eterisk energi med endelig virkning, uten igjen å bli fortettet til materielle legemer. Senere vil jeg fortelle deg mye om dette.

Av dette ser du at man kan skille mellom tre forskjellige eteriske energi-tilstander hos ethvert jordisk vesen: Åndens eteriske energi, som er legemliggjort i alle vesen, det noe mer fortettede, men for dere likevel usynlige eteriske energi som er kroppens livskraft, og så den eteriske energien som er fortettet til den faste materien som dere kaller kropp.

DenEteriske energien som utgjør kroppens livskraft er, som du allerede kjenner til, alltid forbundet med åndens eteriske energi og derfor med ånden selv. Det er det legemlige drivstoff i åndens hånd, slik den jordiske kraftstrømmen er drivstoffet i maskinførerens hånd.

Men blir dette kroppslige drivstoffet så serkt redusert at det ikke lenger er tilstrekkelig til at kroppen kan leve, så skiller ånden seg fra kroppen. Den jordiske døden inntreffer. Maskinføreren lar maskinen i stikken, for av mangel på strøm kan han ikke holde den i virksomhet lenger.

Dør de jordiske legemene, så blir den eteriske energi-kraften værende hos ånden. For de jordiske legemene har ingen selvstendig eterisk energi-kraft, bare åndene som har tatt den i besittelse.

Ånden kan likevel med sin egen eteriske energi-kraft og sin viljes energi, styrke kroppens eteriske energi når den er svekket av sykdom, sette dårlig fungerende kroppsorganer i større

virksomhet og på den måten utskille de skadelige betanddelene av kroppen. Den svekkede kroppen må da selvsagt unngå inntak av skadelig mat og styrke virkningen av åndens eteriske energi med sunn mat. For igjen å bruke en materiell analogi; i dette tilfellet virker ånden med sin egen eteriske energi-kraft, som en sterk trykkpumpe på kroppens eteriske energi og på den eteriske energi-strømmens ledning, nemlig blodet.

  *eterisk energi er nok samme som Wilh.Reich kalte 'orgon-energi'
og som Martinus bare kaller 'A-stoff' (i småboken til MARTINUS:
Den sekundære og den primære opstandelse) link