andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;
nederst: oppdat.okt2023 via elena danaan video link

Kanaliseringer gjennom

 Lyssa R. Holt

.
Utenomjordiske i det gamle Japan - genetiske ekperimenter

INDRE forvandling og LEMURIA


 

DEN GALAKTISKE FAMILIE - EN OVERSIKT

som primært her går på den ytre fremtoning og genetikken i deres grovfysiske kropper.

 

LYRANERNE  -  GRUNNSTAMMEN

 (altså fra det kosmisk-galaktiske område ved stjernebildet LYREN.)

Vi vil noen informasjon om forskjellige undergrupper som har eksistert innen deres raser som var aktive i utforskning og vi ber: tillate dere et mer utvidet syn på mangfoldigheten i den galaktiske familie. Vi vil så bringe inn de fra VEGA-sivilisasjonene, fordi de er redskapene i dannelsen av de andre galaktiske rasene også.

de gamle lyranere hadde kontakt til alle de fjerne sivilisasjoner og ble sett på som absolutte guder ut fra sin viten og innskt - men også ut fra den overlegne fysiske størrelse av deres legemer.

 

GIGANTENE

- var helt fysiske som dere selv og hadde lys hud, lyse øyne og hår. Det mørkeste hår var middels brunt som var noe unormalt. De hadde velproporsjonerte muskulære kropper. Høyden var fra 6 til 9 fot - avhengig av gruppen av vesener som vi snakker om. Disse vesener utviklet denne størrelse fra lange perioder med genetisk utvikling på en planet med andre gravitasjonsforhold og tettere elektromagnetiske felter.

Disse individer er reflektert i noen av personene i den greske mytologi og i de bibliske beretninger om gigantene. Dette er en av de grupper som deres sivilisasjoner fortsatt har et celleminne om - og det var en av de primære grupper som begynte å forme et forhold til dere der det ble tilbedt en gud.

Dette er en av årsakene til noen av de uttrykk i deres religiøse kunst og arkitektur - der det ble bygget med store dører og høyt under taket. Mønsteret fra denne rasestruktur er meget dyp i den menneskelige psyke. Dette var de opprinnelige "guder" eller iallfall dem som gjorde det største inntrykk på dere.

 

DE LYRANSKE RØDHODER

Det er en annen rase som har utviklet seg fra denne gigantrasen - de rødhårete LYRANERNE. Deres hår var rødt til rødblondt i farge. Hudfargen var meget lys - disse individer hadde vanskeligheter med å være i visse frekvenser av sollysets naturlige lys? - p.g.a. forskjelligheter fra de planeter de kom fra.

Også noen av disse var gigantiske av størrelse - men også noen som mennesker av idag. Øynene var lyse eller grønne. Disse individer var noen av de første av de lyranske pionerer. Skjønt mange heller vil kalle dem for invasjonsstyrker og opprørerne blant de lyranske grunntyper. Denne rase eksisterer fortsatt - men er nå mye færre i antall. Vi vil si at deres nærmeste mytologiske rester om disse finnes i den nordiske mytologi (THOR - ODIN etc). Noe i denne mytologien var om faktiske jordmennesker som enten var influert eller hadde relasjon til disse rødhodete LYRANERNE. Dette er ikke en vanlig forbindelse i deres verden - ikke så vanlig som de andre giganter - men altså nedtegnet som den nordiske mytologi.

Denne rase av temmelig aggressive og voldsomme individer - ja rebeller. De så de lyranske giganter som deres foreldre.

En gruppe av de "gamle" lyranere dro ut for kosmisk oppdagelses-reise. Og denne primære gruppe koloniserte en særlig planet og over noen generasjoner knyttet de seg til denne planet. De knyttet seg til det spesielle mineralinnhold på denne klode, såvel som til luften og etterhvert skapte planetens spesifikke bølgelengde mutasjoner som medførte de ytre kjennetegn beskrevet over for disse lyranere. Men de fikk også en mer rebelsk væremåte og ble en særlig undergruppe av det lyranske slektstre.

Meget av den erfaring som er oppnådd her kommer fra konflikter og kamp for "sine retter".

 

"RØDHODE - KAUKASISK UNDERGRUPPPE"

Så langt har vi gigantene og rødhodene. Og innen rødhodene var det to undergrupper - en gigantisk og med vanlig størrelse. Også innen LYRANERNE har dere en bred type vi kaller den KAUKASISKE - som er lyshudet, lyse øyner, hårfarge fra nesten hvitt til lyst brunt - men det siste var uvanlig. Disse individers kropper kunne være alt fra de tynne til de muskulære. Dette er den bredeste kategori. De fleste av deres genetiske forfedre var fra denne kaukasiske kategorien. Deres mangfold begynte med den "rødhode- influensen" og fra gigantene - men disse er sekundære.

 

LYRANERE AV MØRKERE HUD

Det var en annen gruppe - en humanoid type som er mer sjelden - men den har hatt forbindelse med deres verden. Denne var kaukasisk i det ytre men hudfargen var sjokoladebrun - ensartet over hele kroppen. De hadde brune øyne - ikke sorte - men noen av også grønne, og håret var ikke sort men mørkt brunt. Denne gruppe hadde influenser på jorden i det område dere kjenner som India, Pakistan, etc. Dette var deres primærinteresse-område på deres besøk her. Ingen av dagens raser som finnes på jorden idag er rene etterkommere av disse raser - alle har hatt oppblanding. Men denne rase vi beskrev her som vi kan kalle mørkere lyranere var utpreget passifister. Deres mentale ytre var av ekstrem passivitet og fredfullhet. Man kan også kalle dem for likegyldige fordi det var vanskelig å få noen følelsesmessig reaksjon fra dem. Du vil finne noen av disse individer nevnt i deres sanskrit litteratur fra de gamle tider. Om litt vil vi snakke om influensen fra VEGA. Men vi ønsker å gjøre det klart at denne siste gruppen ikke er de samme som noen av de VEGA-grunntyper vi vil snakke om - som har en annen genetisk struktur.


FUGLELIGNENDE LYRANSK UNDERGRUPPE

Det er også behov å uttrykke noe om de andre former som har uttrykt seg fra det lyranske slektstre som er humanoide - i mening at de er av pattedyr - men som har en annen ytre uttrykksform enn den som dere kjenner som humanoid. Dette finnes det også legender om i deres mytologi. Det er en gruppe som er pattedyr - - og orientert mot de lyranske prinsipper (lyra som en modergruppe) - men dog med andre ytre former helt avvikende fra de humanoide. En av dem er en tynn fuglelignende kroppstype - der ansiktsstrukturen er mer kantet - skarpere - og kan minne om en fugl - skjønt de er ammende. Også øynene er fuglelignende. Deres hår er ikke fjær, men av en annen type endog - som kan minne om fjær (It was also ceremoniously adorned in a certain way that made it look like feathers. )

Disse vesener er meget kjølige og intellektuelle. De anser seg som særlig vitenskapelige, utforskere, filosofiske og intellektulle. De går ikke inn i "galaktisk politikk" men de reiser og besøker dog. De har hatt en viss innflytelse her i den sumeriske og egyptiske tid - og i INDUS-dalen. Disse vesener har i særlig grad gått inn i deres mytologier på jorden. Vi har ikke snakket om disse før fordi vi har begrenset vår omtale til hva som angår dere nå på jordplanet.

 

KATTELIGNENDE LYRANSK UNDERGRUPPE

Andre av de lyranske undergrupper er også "pattedyr" og hva dere ville kalle for humanoide - men de har et fysisk utseende som mer minner om visse dyrearter - katteaktig i deres verden. De er ikke kattemennesker - men mennesker som har kattelignende kvaliteter. De er meget kvikk og sterke. Nesen er ikke framtredende, men kattelik.... Nesen er heller ikke som hos vanlige mennesker. Munnen er liten og også øynene er kattelignende. Igjen - disse spesifikke ytre kjennetegn utviklet seg fra det spesielle miljø/omgivelser som de har utviklet seg i over meget lange tider. De har ikke pels, men det er et beskyttende lag utenpå skinnet som skal beskytte mot den sterke ultraviolette stråling som finnes på deres planet.

De som ser disse vesner på jorden vil tro de er kattemennesker -men det er de altså ikke - de er humanoide. Men utviklingsveien for disse vesner tok en annen vei enn deres. Om de lyranskbaserte snakker vi om millioner av år med forskjellige utviklingsretninger - men disse er ikke så mye involvert i deres menneskelige drama. Men det finnes møter med dem på det astrale nivå, for å holde linjene åpne for kommunikasjon. Men det har ikke vært noen grunn til forbindelser mellom deres kulturer inntil nå. (Men skal man tro stoffet som er kommet gjennom den svenske ufo-kontaktperson Channy West - så har hun siden 70-tallet hatt kontakt til særlig en utenomjordisk av den her beskrevne kattelignende type som i boken EN UTENOMJORDINGS DAGBOK - kaller seg for Mjori - men hun beskrives dog å ha kattelignende øyne slik det også er tegnet i boken - se omtale av denne kontaktsak på denne samme nettside).ØYNENE

Det er et punkt vi ville stoppe litt opp ved her i stoffet om LYRANERNE OG DE FRA VEGA og det deres øyne. Det er særlig øynene som er fremhevet enten dette er gjennom skjevheten, formen, størrelsen eller fargen i refleksjonen. De er vanligvis svært markert. Hvis du søker gjennom deres mytologier har mange sivilisasjoner har lagt vekt på øynene - særlig egypterne. Dette var ikke egentlig en utsmykning, men en etterligning av gudenes øyne - et forsøk på å gjøre menneskene mer gudelignende. Et forsøk på å vise respekt for gudene. Gjennom tiden har man mistet forståelsen for øynenes betydning - alt stammet fra gudenes påvirkning. Mer om romrasers øyne på basen Centara.

 


 

DEN VEGANSKE GRUNNTYPE

Det er mindre variasjon i typene med vegaopprinnelse enn de fra LYREN. Den primære undergruppe av de fra vega er det vi kan kalle standard vega - 6 til 7 fot høye - både for menn og kvinner - mørkerere i huden. De har færre hudlag men tykkere hud som ikke er så myk som hos jordmennesket av lys hudfarge - men tåler mer av ultrafiolett stråling, kulde og hete. Håret er sort eller mørk brunt med en grønntone. Noen vega raser har ikke hår overhodet bokstavelig talt

De helt sorte raser på jorden - de fra Afrika - var avlet her. Helt sorte mennesker er svært sjeldne der ute.

Vi velger å dele opp den veganske grunntype i kun to kategorier. Den ene er humanoid og den andre ikke-humanoid. -Dette er ytre trekk - ikke den genetiske struktur. Hva vi har beskrevet for dere tidligere som VEGARASEN - er den av den humanoide typen. I den humanoide gruppen vil du finne at øynene er meget slående. Gjennomsnittlig har de en stor og mørk pupill og iris. Øynene er generelt litt skrå men dog store, men de har øyelokk. Om de gikk på gatene i jordens byer ville du tenke at de så noe merkelige ut - men du ville ikke tro de var utefrakommende. Du ville tro de hadde en medfødt feil.... Mange fra de andre gruppene vi vil snakke om stammer fra denne vega-gruppen - særlig de fra ORION. Det er en svært bred kategori som vi har beskrevet her.


IKKE MENNESKELIGE UTSEENDE VEGANERE

Også denne gruppe er av pattedyrkjeden men ser altså ikke menneskelige ut. De kan enten se mer ut som insekter eller reptilaktige. Men dette er kun lapper vi henger på det fysiske utseende. Deres hudfarge spenner over de samme farger som menneskets... øynene store ofte uten øyelokk. De har en meget liten nese og en utpreget kjeve i noen tilfeller. Denne er enten trukket forover - noe som kan minne om reptiler - eller nedover, noe som kan minne om insekter - men vi snakker dog om mennesker!! Vi kaller denne gruppe allikevel her for ikkemenneskelige typer fordi de ikke minner om jordmennesker. Disse vesener har hatt forbindelse til jorden før er årsaken til de historier som verserer om kaldblodige og reptilliknende fremmede. Men også disse individer er forbundet med dere. Deres genetiske basisstruktur bygger på den samme lest som den øvrige galaktiske familie uttrykker seg igjennom så de er fortsatt endel av deres familie - selv om det ytre utseende skiller dere vesentlig.


 

PLEIADERNE

-er en utsprunget fra den Lyranske gruppe - noen med direkte forbindelse lyra-pleiadene, mens andre har en oppblandet DNA fra jordgenetiske forbindelser. Men den grunnleggende pleiader er en blanding av forskjellige grunntyper som nevnt over. De er både blonde til mørkhåret. Øynene er generelt lyseblå til lysebrune som de kaukasiske raser her. Av størrelse er de fra 1,5 til 2,10 - det siste dog sjeldent. Dette som en viss "arv" fra de fortidige store lyranere som var deres forfedre. Det er ikke nødvendig å gå dypere inn på denne pleiadiske gruppe da de reflekterer den Lyranske gruppe svært mye.

Pleiadernes følelseskropper er mye mer harmoniske enn den generelle jordmenneske - de har lenge fornektet det negative og stort sett er de fri fra det negative. (kommentar : dersom Erra-pleiaderene Quatzal og SEMJASE representerer en vanlig pleiader, har jeg den oppfatning at deres tålmodighet og toleranse ovenfor negative jordmennesker stadig ble overskredet - dette går ganske klart fram av de kontaktreferater som FIGU har gitt tilgjengelig -dersom da disse er ordrett gjengitt - slik det hevdes. De angir selv at de evolusjonsmessig ligger ca. 3000 år foran det gjennomsnittlige jordmenneske i utvikling. DE innrømmer selv at de slett ikke er fullkomne og at det ikke er noen grunn til å tilbe dem - r-ø-anm.)


 

ORION SIVILISASJONEN

 - er 89% av vegansk natur. Av denne prosenten er igjen 75% av mennesketypen med vega-gener. De gjenværende 14% vil være å anse fra den ikkehumane veganer.

Deres historier om reptilvesner fra orion er riktige nok - selv om de ofte er overdrevne fra de implisertes egen frykt. Generelt er disse orionvesener negative. ( men jf. andre kilder er slett ikke alle tilknyttet orion systemet negative - kun disse reptilvesener og noen som forveksles med "de grå". Les mer om bl.a. dette i Solaras bok EL-AN-RA. r-ø-anm.)


 

SIRIANERE OG SIRIUS-SIVILISASJONENE

Sirius er en primærstjerne og på en måte en dimensjonell port for en mengde av bevisstheter. Så det må understrekes her at de vi her snakker om er de som medvirket i de jordiske genetiske eksperimenter. På Sirius finnes så mange nivåer - de fleste eksisterende i lysverdener. Men her vil vi særlig tale om de SIRIANSKE guder - opprinnelig fra Vega. Så den primære genetikk på Sirius er fra Vega - mørk hud - fra lys brun til meget mørk brun. De har en god del av vegakvaliteter - særlig de med veldige utpregede, store og noe skjeve øyne. De SIRIANSKE guder som hadde mye samvirke med dere på jorden hadde mye samarbeide med LYRANERNE som også var med på det genetiske eksperiment. Så etterhvert ble de sterkt påvirket eller også genetisk oppblandet med LYRANERNE.

Da de SIRIANSKE guder var av vegaherkomst er det logisk at noen av dem hadde noe av genetikken fra de ikkemenneskelignende veganske vesener. Altså at noen av de "sirianske guder" av utseende var ikkemenneskelige. (Det går også fram av stoffet her at de som i sheldon nidles bok - galactic human - kalles cetaner (hval-delfin-lignende jordvesner), og som ble sagt å komme fra Sirius - heller var framavlet her på jorden.


 

zeta reticuli sivilisasjonen

De er små - fra 1,20 til 1,50 m høye og tynne med store hoder i forhold til resten av kroppen. Store øyne som ikke ser ut til å ha pupiller. Liten nese og munn og ører. Før har vi fortalt deres historie - men for å kort gå gjennom den igjen kan vi si at de hadde en sivilisasjoner som deres på jorden idag - på en vei mot selvdestruksjon - en rasekrise. Men de fikk stoppet prosessen før rasen var helt utslettet - men de hadde da gjort seg selv sterile. De måtte slik sett begynne å klone seg selv og derfor er de så like av utseende fortsatt idag. (Så vi jeg vet var det en atomkrig som skapte mutasjoene og som gjorde at de måtte flytte under planetoverflaten - der mangelen på dagslys medførte at deres øyne ble unaturlig store. rø-anm.)

Vi sier dere at basisgenetikken til Zetaene før de gikk gjennom sin rasekrise og forvandling var av den menneskelignende vega-typen.

DE er her nå for å finne tilbake til sin opprinnelige genetiske linje som var ganske lik med jordmenneskets av idag. De prøver å gjenskape dette med jordmenneskenes hjelp og de vet at de har mistet noe vesentlig med disse kloninger - nemlig evnen til å føle individuelt slik som jordmennesket har evnen til og det er dette de ser etter nå hos andre raser med vega-lyra genetikk - og dette har de funnet her på jorden.

Når de tar sine DNA-prøver fra jordmennesker ser de særlig etter VEGA-genetiske koder som er blitt styrket siden de opprinnelig ble skapt i de fjerne verdener i lyra-vega området for millioner av år siden. Dere på jorden - mer enn noe annet sted - har tjent som et genetisk oppbevaringssted - et genetisk varehus for hele det galaktiske samfunn. Derfor kommer mange hit for å observere og ikke bare de fra ZETA RETICULI.

Men zetaene skaper sin egen kroppslige framtid mens de fortsetter med sine eksperimenter. Etter lovene for raseevolusjon skulle de ha blitt transformert ut av det fysiske allerede. Siden de ikke utvikler seg i henhold til de grunnleggende utviklingsveier for raser er deres framtid det de kan skape den til. (men dette gjelder jo alle vesener i altet. r-ø-anm). 

 

 

 

bildet:forestiller en gruppe av rasen zeta-reticuli som er de utenomjordiske som avbildes mest i media - da de er slik at de virkelige skiller seg ut fra det jordiske mennekse rent utseendemessig. De er også ifølge særlig amerikanske kilder aktive med å ta opp utvalgte mennesker for å "låne" DNA-arvestoff fra dem, for å kunne gjenskape sin egen rase i kloningsforsøk. De sies å ha en utpreget gruppe tilhørighet og forsøker å få fram mer av det individuelle i sin rase og dette finner de sterkt utpreget i den vestlige del av planeten JORDEN. 

 

De kunne ha utslettet seg selv øyeblikkelig ved å stoppe sine kloningsforsøk i sine laboriatorier, men de vil ikke forlate denne fysiske virkelighet før de har funnet ut av sine rases problemer og løst opp i fortidens floker.(vi forlater jo alle denne verden når vi dør fysisk og vender ikke tilbake før vi kan inkarnere i kropper og utviklingsrammer som er absolutte på bølgelengde med vårt eget trinn i den evige evolusjon. rø-anm)

Det kommer så opp et spørsmål om hva de besøkende synes om de jordiske raser - altså i det ytre, utseende-messig. (forøvrig et noe dumt - og skal man si typiske "amerikansk" spørsmål).

Det kanaliserte svar som virket fornuftig nok: "når du har reist så mye i universet som mange av disse besøkende har er det ikke et spørsmål om de liker eller ikke liker den ytre fasade fordi de har sett masse merkelige ting. Det er mer som et deja-vu når de ser alt her og ellers i altet. De trekkes hit til dere - men er også skremt - og det er hvor (spiren til ) veksten ligger...."


andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

mer om det samme

INDRE forvandling og LEMURIA

Utenomjordiske i det gamle Japan - genetiske exp.

De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

lyssa royal holt samleside - eng.txt

Mørkets Tidsalder     (fra boken "fra :the legend of Atlantis")

hovedside FORUM POLARIS
De innledende kontakter

De Kosmiske sivilisasjoner

Mørkets Tidsalder(annen kilde)


 

 


.
oppdat.høsten 2023 via elena danaan; videolink