her (delvis-) RIKTIG gamle RENA/omegn bilder

 

 bare rikfolk, pengefolk, hadde råd til å kjøre (automo-)bil dengang...enten som eiere eller via drosje...


himmelfargen er pålagt her - bare de lokalkjente fra gml dager vet hivor dette var...

 


 


<samme i farger via nettside som pålegger farger


pålagt farger

for å få høyoppløslige av disse over, må man kontakte kommunen som har org.av disse fra Martha Alme

< ser ikke så gammelt ut når det er pålagt farger, men det er fra juli 1908- kongebesøk som Jacob Breda Bull også skriver om i noen av sine bøker. Her link på en av dem i lyd som beskriver livet for fattigfolk for nesten 150år siden i norge. klikk på bildet for å høre om "oline kroken"


Rena stasjon i dag:

https://www.youtube.com/watch?v=1OJaPuaBrD0&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=h40ICKM_KwU&t=10s