Kontakt med Pleiadene:

"Et Pleiadeskip bygges"  karen-sofie Thorstensen

dette fikk jeg fra KST i brev, og regner med at dette også er stoff som er i en av bøkene hennes?

mottatt av KST |  oppdatert; ny info om samme  mottatt i april 2010- se under og wordlink her

En varm desemberdag i 2000 mottok jeg (Karen S. Thorstensen) uventet telepatisk kontakt fra et Pleiadeskip. De sendte informasjon om hvordan et romskip fra Pleiadene ble bygget. Det dreide seg om et femdimensjonelt skip, og således utenfor vår frekvens. Jeg vil også minne om at det i Pleiadesystemet er langt flere planeter og stjerner enn vi kan oppfatte gjennom jordens teleskoper.

Dette var uventet informasjon. Jeg har et dårlig ordforåd for denne type budskap så jeg puttet jeg alt sammen bak i hodet.

Så fjorten dager senere, da jeg spaserte en tur, kom den samme informasjonen tilbake, denne gangen mer utfyllende og detaljert. Jeg ble oppmuntret, men igjen innså jeg min begrensede forståelse av slike begreper. De fortalte meg at jeg ved mitt begrensede ordforåd kunne beskrive forløpet i konstruksjonen slik at vanlige mennesker ville forstå. Jeg sendte en  tanke til Tore Alfstad som vil kunne beskrive dette meget bedre enn meg. Vel her er informasjonen jeg fikk. Jeg kan bare "oversette" etter beste evne:

"Skipene vi skal beskrive, blir bygget over planeter som befinner seg i den femte dimensjonen - (slik dere ser det fra jordisk perspektiv), og de har derved en høyere frekvens enn tredimensjonelle skip. Vi ber dere huske dette gjonnom vår forklaring på hvorledes skipene bygges. Det bygges forskjellige skip til forskjellige formål. Transportskip blir konstruert på en annen måte enn skip som reiser på forskningsferder eller frakter personell fra en base til en annen. Det vi vil beskrive er et typisk "moderskip" slik det oppfattes på jorden.

Første trinn er å frakte løse deler opp fra planetoverflaten til rommet utenfor planetens atmosfære. Store deler blir lett løftet ut og satt sammen idet gravitasjonen på planetentene sjeldent er så stor som på jorden. Disse delene blir satt sammen som et puslespill. De fraktes opp og dyttes inn i hverandre. De blir ikke "sveiset" sammen, men kun festet sammen ved utbygg. Når dette er gjort, vil skipet se ut slik dere ser det, men dette er kun det første steget i en lang og komplisert byggeperiode. Vi snakker her om de cigarformede skipene som ofte sees i jordens nærhet.

Som sagt er delene er ikke festet, men "flyter" i rommet kun med utspring som er skjøvet inn i hverandre. Dette er det ytre skroget. Deretter blir en tynn hinne strukket over hele det ytre skrog. Denne hinnen er mindre enn en centimeter tykk, men har en utrolig styrke. Intet kjent jordisk instrument eller våpen kan skjære igjennom, eller bryte det istykker. Ikke engang en rakett vil gå igjennom det tynne "nettet" som holder det ytre skroget sammen. Ved at det ytre skrog er bevegelig vil skipet "flyte" bedre på sine reiser. Det vil ikke være stivt og ubevegeligt, men mykt og smidig, med muligheter til å skifte (til en viss grad) form.

Når skipet har fått sin ytre form, vil det indre skrog bygges. Dette skroget er massivt og ubevegelig. Det er dobbelt med ca. en halv meter mellom det ytre og indre. I tomrommet mellom det ytre og indre skrog ligger skipets "energibaner", som er av ikke-fysisk natur, samt "ledninger" som fører energi gjennom hele skipets lengde, fra kontrollrommet til de forskjellige delene av det indre skip. De ikke-fysiske energibaner er på et vis "skipets" blod, eller skipets "bevissthet" som løper som menneskenes meridianer gjennom skipet. Ved fullbyrdelse av skipet vil disse meridianene gjøre skipet til "nærmest" et levende vesen med en viss bevissthet.

Når de to indre skrog er på plass begynner den viktigste oppgaven. Dette er det første som utføres i byggingen av ethvert skip av høyfrekvent natur. Skipet må nå få opprettet sin egen gravitasjon. Dette blir gjort slik at mannskapet ikke svever rundt inne i skipet slik jordens astronauter gjør. Ved å opprette en magnetisk minus/pluss (sic) på hver side av skipet - kontrollert av en magnestisk "stang" i midten, vil den magnetiske kraften omslutte skipet med sitt eget gravitasjonfelt slik at det blir en uavhengig gjenstand i forhold til rommet rundt. Skipet blir ved dette et selvstendig objekt - som kan sammenlignes med en "planet" - med sin egen tiltrekning/frastøtningskraft, sitt magnestiske felt som gjør det selvstendig og upåvirket av de atmosfæriske forhold skipet måtte befinne seg i. Denne kraften omslutter skipet totalt og vil (i de fleste tilfelle) gå noen meter utenfor skipets fysiske kropp. Før mennesken får dette systemet på plass i sine romfartøyer vil de ikke kunne reise langt i universet. Menneskenes fysiske kropper vil ikke tåle å sveve rundt i mange år, og så lenge dere ikke har løst prinsippet om å overstige lysets hastighet og forstå rommets krumning og "snarveier", vil dere ikke kunne forlate deres eget nære rom med bemannede skip. Dere vil heller ikke (bli tilatt å) forlate deres eget solsystem før dere har integrert de universelle prinsipper som er ubrytelige lover i universet. Først når den universelle kjærlighet er forstått vil menneskeheten bli medlem av det Galaktiske Forbund. (som mange kaller Ashtar) Informasjon om disse tingene vil derfor holdes tilbake til menneskene er klare, først når det skjer vil informasjonen telepatisk overføres til menneskenes underbevisste og i drømmebilder. (Så vidt jeg nå forstår er "Det Galaktiske Forbund "et forbund som er knyttet til galaxen Melkeveien.)

Når moderskipet skal nærme seg en planet vil det magnetiske gravitasjonsfeltet bli stilt i fase med den gjeldende planetens egen gravitasjon. Hele skipet får den samme gravitasjonen som planeten har, (med motsatt fortegn - frastøtning) og dette blir utnyttet slik at vi bruker tiltrekningskraften og motkraften til å surfe på inne i planetens atomsfære. Vi er fremdeles upåvirket av ytre forhold inne i skipet, men selve skipet surfer på tiltrekning, frastøtningskraften som oppstår mellom skipet og planeten. Vi kan derved bevege oss ut og inn av atmosfæren og holde den farten vi ønsker uavhengig av ytre forhold.

Skipet kan bevege seg på forskjellige frekvenser (eller i forskjellige dimensjoner) Ved å senke og heve den atomære frekvensen kan vi gå ned eller opp og skifte dimensjoner ettersom det er påkrevet. Dette høres komplisert ut, men med den viten vi har om kontroll av energier er dette ikke trolldomskunst. Vi har full kontroll over våre kropper og cellene i den. Vi kan heve og senke atomenes svingningstall med vår egen tankekraft. Det er ikke behagelig for oss å senke vår energi til den tredimensjnelle frekvensen, og vi kan ikke holde den lenge, men vi kan gjøre det. Skipet vil automatisk forandre frekvens etter mannskapets ønske. Dereved kan vi, om det er ønskelig vise oss - hva dere kaller - fysisk for menneskene på jorden. Dette vil dere også lære når rasen når et høyere utviklingstrinn. Det finnes et fåtall mennesker på jorden i dag som kan heve og senke energiene i deler av kroppen - en arm for eksempel - slik at den blir nærmest usynlig og lett lysende.

Ved reisens begynnelse stilles skipet inn på målet. Alt legges inn i skipets "nervesystem", og skipet selv regner ut strålingen fra rommet, atmosfæriske forhold, solstormer, astroider og til og med mindre metoritter som måtte komme i vår vei. Skipet regner selv ut i god tid forholdene vi vil møte og justerer kursen slik at vi unngår objekter eller sterk stråling. En liten meteor vil ikke skade oss, den vil bli kastet vekk fra skipets ytre av det magnetiske feltet som ligger rund skipet. Skipet kan regne ut den minste partikkel og styre klar når den nærmer seg. Vi har utrolig utviklede radarer. De regner ikke bare ut gjenstandens størrelse ned til den minste vektenhet, men analyserer også gjenstandens sammensetning helt ned på atomnivå.

Vi kan ikke nærme oss bebodde planeter uten å minske den sterke strålingen rundt skipet. Inne i planetenes atomsfærer vil vi kun bruke antigravitasjonskraften til å surfe på planetens egen (mot)gravitasjon - derved den vippende bevegelsen som ofte observeres. Hadde vi landet på jorden med skipets fulle kraft ville vi ødelegge store områder med stråling. Det er meget sjeldent vi går inn i atomsfærene med skipet. Vi sender ut mindre fartøyer som rekognoserer. Noen av disse er bemannet, men de aller fleste er forskningobjekter som kalles disker. Disse er flyvende, kompakte datamaskiner som kan lese alt om både luft, jord og vann.

"Kan diskene høre tanker som blir sendt til dem"?

"Nei, ikke som sådan, men tankene blir registrert i skipets datamaskin og senere analysert. Hver gang en disk reiser ned til jorden vil det bli sendt tanker fra flere mennesker som ser den og søker kontakt. (jeg har selv opplevd et slik møte, og ble meget skuffet da den lysende, gyldne, runde gjenstanden ikke svarte eller forandret kurs. Det var skikkelig nedtur for meg.)

Vi hører tankene som blir sendt ut til oss. Føl ikke at tankene forsvinner uten å bli registrert. Moderskipet plukker opp alle tanker på jorden, spesielt dem som sendes til oss. Disse har en sterkere energi enn tanker som tenkes uten mål. Ved å lese tankene kan våre datamaskiner analysere jordens "massebevissthet" og undersøke hvordan utviklingen går når det gjelder menneskenes aksept av at det finnes utenomjordisk liv.

Vi kan ikke ta noen form for åpen kontakt før menneskene erkjenner oss. Det vil si at flesteparten av menneskeheten er klare til å møte oss, ellers vil det bli et enormt sjokk for dem som benekter vår eksistens. Vi hører fremdeles ikke inn i deres verdensbilde. Flere og flere ser nå mot universet og føler at de virkelig ikke er alene. Foreløpig må vi nøye oss med tankeoverføringer til mennesker som har åpnet opp for sine evner til å lese tanker. Dette blir også i en stor utstrekning mistrodd, noe du sikkert vet. Vi minner også på at det er menneskets utviklingsnivå som viser hvordan tankene blir mottatt og tolket av vedkommende telepat.

All telepati går igjennom personens eget filter av forståelse og utvikling. Vi minner dere her innstendig på at intet dommedagsprofeti noensinne er gitt til jorden fra oss! Det er frykt(energien) på jorden - i det enkelte mennesket som speiles i slike budskaper.

Vi ønsker ikke å øke byrden for menneskene ved å sende budskaper om død og ødeleggelse. Vær også oppmerksom på at dere selv må skape den jorden dere ønsker. Dere har i dag en jord som speiler gjennomsnittet av massebevisstheten. Det kan forandres raskere enn dere er klar over, ved at hvert og ett menneske ønsker harmoni vil dette skje utrolig raskt, men dere er så vant til at ting tar tid at dere simpelthen ikke greier å forstille dere at det virkelig er slik. Å skape i materie tar tid - å skape i energi skjer umiddelbart.

Vi hilser dere!

fra "Pleiadene"

Fordi vi er deres fedre og mødre

Og som foreldre vil vi vise tålmodighet

Og alltid kjærlighet.

Pleiadeskipet ARIANA

 


 • Karen ringte meg igjen idag-  12april -2010 og fortalte om ny nattlig kontakt   - og hadde  "sett" dette skipet flere ganger den sist tiden, så tydelig noe de ville gi ut av info rundt dette. Her noen stikkord jeg noterte ifra tlf-samtalen, og dette er stoff som nok kommer i hennes neste bok om hennes personlige opplevelser. Hun så:

 • Discusformet skip

 • ca.1,5 km diameter

 • kuppel over og under

 • vannreservoarer i bunn av skipet

 • neste etg. var  hangarere for mindre skip

 • over der; '' lugarer og mannskapsrom"

 • neste niva- "hager og trær" - for dyrkning og dyrearter, også stier rundt om

 • midt i skipet; kontroll rom- med avanserte datasystemer

 • over midten av skipet; "møtelokaler og forskn.rom"

 • neste; gjestelugarer og "kontorer"

 • toppen var  kommandobroen;
  delt i forskjellig seksjoner - 4 avdelinger;
  De som kommuniserte m. kontaktpersoner f.eks. var  primært i denne øvre avdeling mente Karen å forstå.

 • alt blir resirkulert eller gjenbrukt i skipet
  mer på
  wordlink her

 •  

 

dette over et spesielt type moderskip som Erra-siviliasasjonen rundt stjernen

TAYGETA i pleiadene utv. på sent 70tall jf. info fra Meier

 

 

De som kjenner tore alfstad vet at han har helt spesielle tekniske "nattlige drømmer" - som muligvis er delopplevelser/erindringer fra under-/nattbevisstheten. Her en "gammel mail" jeg fant intr. og  han forteler om

"katastrofe på en annen planet"

tore skrev: "Sender en beskrivelse av den drømmen jeg hadde angående en katastrofe på en annen planet:..."Rapport fra drøm om morgenen 26/4-2001
-----------------------------------------

Drømmen var nok en del av en større drøm, men det er denne delen jeg
husker. Scenariet utspilte seg på en annen planet i et annet solsystem
til høyre for oss, hvis du betrakter vår galakse utenfra og ser rett
mot vår plassering. (Det er mulig at dette gjelder en koloni som ble
dannet ved den andre lyranske utvandring til Hyadene). Følgelig vil da
planeten befinne seg et sted i Hyadene. 

Jeg får informasjon om at dette
ikke gjelder Pleiadene men en koloni dannet av den samme lyranske
undergruppe som blant annet var ansvarlig for kolonialiseringen av
Erra. På planeten var det pent vær og solskinn. Planeten må være ca på
størrelse med Jorden, men ligge noe nærmere systemets sol, da det ikke
forekom is eller sne noen steder på planeten. Det var ikke årstider
her, men jevnt sommerklima hele året. Denne delen av drømmen beskriver
en katastrofe som rammet sivilisasjonen på planeten. Innbyggeren på
planeten så ut som oss, men gjennomsnittshøyden var ca 1,85. De var
hvite i huden, med lyst eller rødt hår. Planeten hadde et stort hav.
Kontinentene var mere samlet på den ene siden av planeten, mens havet
dominerte den andre siden med unntak av 2 relativt store øyer.

Det var
ikke så mange skyer som på Jorden, og regnevær var mere sjeldent.
Fargen på himmelen var mere gråhvit enn blå, og en form for lett dis
skjermet for det sterkeste sollyset. Solen var mindre kraftig enn
Jordens sol. Sivilisasjonen på planeten var langt mere avansert enn den
er på Jorden. Planeten var ikke oppdelt i forskjellige land, men hele
planeten utgjorde en sivilisasjon som brukte samme språk. Husene var
bygget i et slags sølvblankt metallisk materiale. Husene var ikke
runde, og noen av dem kunne i formen minne om jordisk bybebyggelse. Det
forekom byer, men disse var primært bygget i skråninger etter et slags
rekke og terassehussystem som fulgte skråningen naturlig. Slike byer
kunne være store med flere tusen hus oppetter store skråninger, gjerne
langs kanten av gamle utdødde vulkankratere på innsiden av krateret. I
midten av en slik by var det da et stort åpent rom. Innbyggernes
filosofi angående naturen var lik Erranernes, slik at de var nøye med
at deres sivilisasjon ikke skulle belaste planetens resurser. All
transport i denne sivilisasjonen foregikk via luftveien, med
forskjellige antigravitasjonsfartøyer.


All energi ble skaffet tilveie ved hjelp av ITM. Det stod en stor
transformator stasjon på en av de 2 øyene i havet. Denne stasjonen tok
ned energi fra energiplan 2 og omformet denne til et mellomfelt som
omga hele planeten. All energi til lys varme, fartøyer også videre ble
skaffet til veie ved å tappe fra dette mellomfeltet. Den store
transformatorstasjonen så ut som en stor sølvfarget firkantet kasse med
avrundete hjørner. Den var ikke kvadratisk men avlang. Den kunne være
ca 500 meter høy, og 1 til 2 km lang. Denne sivilisasjonen hadde
interstellar romfart, og de bygde store romskip (avlange i formen).

De
var istand til å besøke det meste av melkeveigalaksen med akseptable
reisetider. Det er mulig at denne sivilisasjonen hadde kontakt med
planeten Erra samt andre kolonier med gammellyransk opprinnelse. Det
var ikke krig eller ufred på planeten. De hadde heller ikke noe
pengesystem. Planetens innbyggere hadde teknologi for teleportering og
atomkopiering. Det forekom også spesielle "drakter" folk kunne ha på
som satte dem istand til å fly ved hjelp av antigravitasjon. Biler og
veier forekom ikke. Foranledningen til katastrofen var en ubalanse som
oppstod i planetens solsystem. (Kan sammenlignes med destroyerkometens
inntreden i vårt). Årasken var at det oppstod en dimensjonsbro mellom
et område i dette solsystemet og en tung gjenstand
på en annen prubunsisk frekvens som passerte nær solsystemet (et sort
hull eller en nøytronstjerne).

 Denne dimensjonsbroen overførte noe av
tyngdeenergien fra den andre dimensjonen til et område i dette
solsystemet en kort stund. Dette var imidelrtid nok til å forstyrre den
gravitasjonsmessige balansen i solsystemet. Det kom som lyn fra klar
himmel da en ikke kunne se åraken direkte. Følgene for denne planeten
ble at det oppstod en forskyving av planetes rotasjonsakse (delvis
polvending). Dette medførte at det dannet seg en bølge i planetens hav.
Det var ingen rask polvending så en så ikke noen tegn på dette i første
omgang. Bølgen begynte som en uskyldig bølge som vokste gradvis i løpet
av en uke. Den sise delen av bølgens vekst skjedde imidlertid
eksponentialt. Planetens befolkning var dermed klar over den, men ikke
at den ville bli så stor som den bled. Bølgen hadde en høyde på ca 50
meter, da den iløpet av et par timer plutselig vokste til en høyde på
ca 500 meter. Dette var likefør den nådde øya med kraftstasjonen.
Bølgen fosset innover øya og knuste kraftstasjonen. Følgende skjedde
så.:

Alle antigravitasjonsfartøyer som fikk kraft fra mellomfeltet og
det var de fleste falt ned som døde fluer. Flere tusen mennesker ble
drept på grunn av dette. Alle teleporteringsmaskiner sviktet og
tilslutt gikk alt lys samt alle komputere stoppet å virke.


Dette skjedde straks. Bare sambandet mellom noen viktige deler av
planeten fungerte da dette hadde et slags batteribackup. Folk kom ikke
inn i husene sine da dørene ble åpnet ved at husets komputer gjenkjente
beboerne. Da energien forvant virket ikke disse komputerne lenger. De
store stjerneskipene virket da de hadde sitt eget energisystem. Det var
derfor om å gjøre å få tak i et eller flere av disse romskipene like
etter katastrofen. En kunne da muligens midlertidig gjennopprette noe
av energiforsyningen til befolkningen ved at en kunne generere
mellomfeltet ved hjelp av romskipenes energisystem, og på den måten
midlertidig få kraft til teknologien på bakken. Det var også frykt at
bølgen skulle vokse ytterligere slik at en var nødt til å evakuere.
Jeg voknet før jeg fikk greie på hvordan det gikk tilslutt.

Tore.

*******************************************************************

kommentar fra rune: har på følelsen at mange slike katastrofer virkelig har skjedd i denne galaksen. Og det er logisk, ettersom denne galaksen jf. de "innvidde"/ex.Martinus -  er et makrovesen tilhørende et utv.trinn som i likhet med oss selv- jordmennesker nettopp nå - altså tilhører DYRERIKETS OVERGANG TIL ET BALANSERT OG HARMONISK RIKTIG MENNESKERIKE. Så  lenge vi er tidvise disharmoniske "dyr" med aggresjonsutbrudd og antipatier og delvis hat, så skaper dette rene katastrofer i vårt eget indre - altså vårt mikrokosmos,- og resultatet blir grader av sykdommer.

 Skjebnemessig er vi da også nå inkarnert i et makro-system av tilsv. tidvise disharmonk karakter. Dette medfører tilsvarende katastorfer i hele systemet slik tores drøm forteller og slik jorden har gjennomlevd i fortiden  - slik det bl.a fortelles i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS -link

 

tores historie her passer også godt med det som romkontakten THAO fortalte om ur-fjerne katastrofer som ramte jorden.

Noen utdrag fra:  Alfa Centauri forbindelsen av Karen Sofie Thorstensen