Meier om Jordens og menneskehetens fjernhistorie - her om detaljer om maktkampen om jorden for de fjerne "skaperguder"

Fra kontakt med den Pleiadiske innvidde Ptaah, kontakt nr.251, den 3.2.95. kl.12.01

MERK AT OVERSKRIFTENE ER PÅFUNNET AV RØ.

Historien om Enoch eller Nokodemion, er vel kjent innen vår gruppe, utdrag kan også finnes i boken OM som er forfattet av Edv.Meier etter guiding fra Ptaah. Men det var ikke nevnt før nå, om de andre ting som hente med Enochs folk for nesten 12.mill. år siden. Helt tilbake til Sfath, ble Edv.Meier bedt om å tie med denne informasjon frem til 1995.

to slekter av "himmelsønner"

Etter den store tilbaketrekkning av fredstroppene, som fulgte på slutten av fredstiden mellom alle folk og planeter, ble Enochs opprinnelige stammer splittet i to slekter. En slekt dro sin vei til det Lyranske området, hvor de slo seg ned i an annen rom-tid form som avviker fra denne vår rom-tid dimensjon ved en brøkdel av et sekund. De bodde der i Lyren-systemet, men bare etter å ha bebodd andre verdener og systemer i andre galaktiske områder for milliarder av år, som resulterte i kriger. Men på et tidspunkt måtte de flykte tilbake til vår rom-tid dimensjon - både for i hensikt å utforske, men også for å unnslippe krigene i galaksen. De hadde full oversikt over sin historie, og fra disse Lyranere avstammer Pleiaderne, som fortsatt lever i den andre rom-tid dimensjon.

 

til sirius

Etter å ha forlatt Enochs gamle stammer, dristet seg en annen slekt på en annen "rute" enn den "Pleiadiske". De emigrerte inn i andre galakser, og idag har de ingen kunnskap om deres egen virkelige opprinnelse. Denne slekt besto altså av mange forskjellige raser, på samme måten som den Lyranske. Men i kontrast til den Lyranske, som alltid var klar til å kjempe, nådde denne slekt tidlig det balanserte stadium av harmoni og fred, slik den senere Lyransk-Pleiadiske også gjorde. De hadde helt mistet sin evne til å sloss, og var da forsvarsløse mot angripere. Som et resultat av dette, gikk de sammen i en omfattende emigrasjon, og landet i området ved Sirius. De hadde dog ingen kunnskap om sin opprinnelse. Denne slekt spredde seg videre i Sirius-området, og utviklet seg videre til nivået hvor de kunne skape "nytt liv". De hadde som nevnt selv mistet evnen til å sloss, men manipulerte frem nye raser som hadde evnen til å kunne beskytte dem mot angrep fra aggressorer. Men disse fremavlede raser hadde barbariske egenskaper, og deres levetid var begrenset til ca. 100 år.

 

de genmanipulerte/fram-avlede

Deres gener ble manipulert, fordi deres "herrer" fryktet at de kunne gå sammen og utslette deres skapere som hadde fremavlet dem. De måtte finne nye metoder til å kunne kontrollere disse nye raser, men til slutt måtte de ty til utryddelse. Siden skaper-herrene var klokere enn de fremavlede, valgte de å reise ut fra planeten - ved hjelp av vennlige hjelpere i Sirius-området. Samtidig bestemte disse hjelpere i hemmelighet å utnytte disse genmanipulerte til egen nytte. Men på et tidspunkt klarte et par av disse store genmanipulerte å flykte ut i romskip, og havnet etterhvert her på Jorden, hvor de slo seg ned i Kina, Japan og andre steder - og nye raser ble formet.

 

kosmiske dumpere sendes til jorden, mars og maldek-malona

Tidligere hadde tusenvis av "kosmiske dumpere" blitt utplassert her i solsystemet som virket som en straffekoloni. Som tilfluktsted var også Mars og Maldek-Malona(Phaeton) brukt. Her ble byer, pyramider, stasjoner og andre ting bygget. De levde godt på Mars inntil planeten ble ubeboelig gjennom kosmiske influenser. Av denne årsak måtte de genmanipulerte forlate mars i fjerne tider, og deretter slo de seg ned på Jorden. Bare pyramidene og de gigantiske monumentene på Mars ble etterlatt eller oppgitt, men stasjonene forble operative for en lang tid, skjønt livet på planeten hadde forsvunnet. En dag vil alt dette bli oppdaget av Jordens folk, de genmanipulerte mennesker, og noen av disse steder vil bli brukt på nytt.

Maldek-Malona eller heller Phaeton, ble ødelagt i kriger av sine genmanipulerte mennesker. Astroidebeltet er restene av denne tidligere planet, som opprinnelig hadde bane der hvor Mars sin bane er nå, mens Mars dengang gikk i bane der nå dette belte er. Denne omflyttning ble forårsaket av bl.a. Destroyer-kometen.

Flyktningenes skjulested i dette system ble ikke oppdaget av "skaper-herrene" fra Sirius, men farene er der fortsatt at de kan oppdages. Bl.a. gjennom de amr.romsonder som er sendt ut i rommet.

"skapergudenes" gjensidige makt- og innflytelsekamp om jorden

Om denne info skulle falle i hendene på "skaper-herrene" - ville de forstå at de genmanipulerte mennesker hadde overlevd og formert seg over de siste millioner av år - og at man måtte anta at angrep på Jorden ville kunne utløses fra siriusområdet. Slike angrep ville bety jordmenneskenes totale utslettelse.

"velgjørerne" ville ikke komme her for å hjelpe jordmenneskene - for de trakk seg tilbake fra vårt område for lang tid siden - kort etter at deres modige forlot Jorden - når de begynte å frykte de genmanipulerte mennesker slik som "skaper-herrene" hadde gjort tidligere.

Denne frykten som også grep "velgjørerne" - ledet til utslettelsen av de gamle forfedrenes nedtegnelser gjennom forskjellige manipulasjoner. På denne tiden hevet "velgjørerne" seg selv til guder og høynet seg selv over den jordiske befolkning, som snart ble deres undersåtter og troende.

Gjennom dette ble i sannhet "velgjørerne" snart motsatsen til nettopp dette. På den ene siden håpet de å gjøre de genmanipulerte mennesker til deres undersåtter - slik ville mange kulter, religioner, troskriger - bli utløst gjennom denne tilbedelse - hvorved de jordiske - genmanipulerte mennesker - ville desimere og utrydde seg selv.

Som en konsekvens håpet de tidligere "velgjørerne" at de kunne bli fri for trusselen fra aggressive, barbariske Jordiske livsformer. Denne plan gikk helt feil - fordi mennesket hadde blitt stadig sterkere, smartere og mer barbarisk - og begynte å like sin rolle og forsvarte den til siste blodsdråpe på alle tenkelige måter.

For gammel-lyranerne skapte "velgjørernes" tilbaketrekkning fra Jorden at de brola deres egen vei til Jorden og jordmenneskene, og mens de dristet seg til Jorden i ekspedisjoner og i flukter fra sin egen romtid form - til denne romtid form i solsystemet her. Etter en tid utropte også disse seg til guder og skapte slik ødeleggelse.

De tidligere "velgjørerne" for de genmanipulerte menneskene hadde ingen forestilling den gang - eller i dag - at disse utviklinger skjedde, ei heller vet de om pleiaderne.

 

De Jordiske genmanipulerte mennesker adlød dog ikke de lyranske og pleiadiske guder - skjønt noen av disse guder forsøkte å tvinge jordmenneskene under sitt åk og dominans med alle tenkelige midler, slik som Giza-intelligensene, Ashtar Sheran og lignende. De tidligere "velgjørerne" ble altså delt i to grupper.

En gruppe inkluderte de enkelte som hadde sverget hevn mot jordmenneskene og som senere forandret oppfatning, mens den andre gruppen forble velgjørende mot jordmenneskene og håpet at de en dag kunne komme tilbake til Jorden.

Disse "guder" alene fra begge grupper viste hva framtiden ventet oss. Skulle de virkelig komme tilbake en dag - kan ikke jordmenneskene forvente noe godt fra de som gikk fra "velgjørere" til ondsinnede personer. På tross av deres forvandling til ond innstilling, var de ikke istand til å komme tilbake til sin opprinnelse i siriusområdet. Pga deres forræderi ble de skydd som utstøtte, og nå må de også være forsiktige med å ikke røpe sitt oppholdssted til sine tidligere skaperguder

- eller de kunne også bli offre for deres skaperguders ønske om hevn.

På tross av sin avreise fra Jorden og solsystemet fortsatte de å opprettholde noen kontakter til jordmennesker og iblant kom de her. Gjennom sine kontakter og besøk influerte de jordmennesker med feilaktige budskaper, visjoner og lignende - på samme måten som mørke elementer blant gammel-lyranerne hadde gjort tidligere. Disse er kun iblant intriger, som kun opptreder i religiøs sekterisk form og er av liten betydning - og kun for de kristne religioner/sekter og ikke alle Jordiske religioner.

Siden fremmedgjørelsen har de to gruppene av de tidligere og nåværende "velgjørerne" ikke hatt noen kontakt med hverandre. Det er nettopp sannsynlig at slike gjensidige kontakter var strengt forbydd, og kunnskap om den andre gruppes eksistens var strengt forbudt - og tilsvarende var innsikt om den andre gruppens eksistens fjernet fra hukommelsen - slik Quetzal engang forsikret meg - i overensstemmelse med en hemmelig Pleiadisk avklaring.

fortsettes på del 2 senere