norsk lyd-utdrag av boken! Hele boken kan kjøpes bl a HER     HYPNOSE-REGRESJON TIL TIDLIGERE LIV

radioprogram til minne om Michael Newton's  liv - fra høsten 2016 - engelsk tale (source) | audiobook on 'Journey_Of_Souls_MicNewton'- mp3
*klassisk (fra 80tallet)bok om regr.hypnose av amr.ufo-kiddnappinger for gen-lån 

    

Sjelereiser  av Michael Newton | eng.

del utdrag fra lydboken;

I denne fascinerende boken/lydboken får vi beretninger om livet mellom livene, fortalt til regresjonsterapeut Michael Newton av hans klienter under dyp hypnose. I følge forfatteren fungerer hans hypnoseteknikk som en nøkkel til det overbevisste sinn - senteret for vår høyeste visdom - vår sjel. Og innblikkene i livet mellom livene, den reisen vi som sjel foretar i åndeverdenen mellom inkarnasjonene, gir forklaringene på mønstre og utfordringer i livet vårt på jorden. Fascinerende og detaljert om livet mellom livene. Sjelereiser begynner der andre bøker om livet etter døden slutter! Ellers: p-point-bildevisning om typiske overgangsproblemer i forbindelse med døden - på denne link.

Disse LYDFILER UNDER  kan også nedlastes (for å avspille f eks på bærbar mp3 spiller)  via høyreklikk og "lagre mål som" eller "lagre som".

Som avspiller på pc kan det anbefales å innstille mediaplayer til å "streame" - dvs å høre på mens man samtidig laster ned. Dette skjer automatisk i NYERE UTGAVER av Firefox nettleser og andre -men før måtte man gjerne bruke 'Quicktimeplayer'-

 

delutdrag nr.                       |                 spilletid:

omhandler bl a:

utdrag 1 i mp3 format ca 36 min.

(avspilling av mp3 format krever enten pc eller mp3 spiller/smart-telefon eller nyere DVD spillere - som man kan brenne en dvd til - om den ikke har port for usb-sticks)

Frykten for døden, spes.når man blir eldre. Stadig nye bevitnelser fra folk som har hatt nær-død-opplevelser. Hvordan regresjonene startet. Hypnose som redskap til å utforske livene og  mellomlivene. Hypnose og drømmer.10års sesjoner. De ser SELV at de er udødelige, og at da har levd utallige liv her og på andre kloder! Eksempler på noen hypnose-tilfeller i forb. med tidligere "døds-opplevelser" og fødsels-opplevelser.

  klikk på illustrasjonen for å forstørre. Se under

utdrag 2  i mp3 ca 42 min.

om bl a  Newtons egne erfaring da hans mor døde. Trøst FRA de nylig avdøde. De har masser av nye oppgaver. Noen kan bli sittende fast i overgangen. Forberedelse til EGEN DØD. De gjennomgår en naturlig forandring. Gjenforeningen med Oversjelen. Porten til den åndelige verden. Hva de trodde før/religionene. Viste om reinkarnasjon før. Tunell-effekten= porten til den ÅNDELIGE VERDEN. Div.eksempler på dette fra hypnose-tilfeller. Mange unge sjeler er redd for å gå inn i tunellen = kan bli "jordbundne"/spøkelser. Strukturen i de astrale nivåer- lagdelte nivåer i økende lysgrader. De "fysiske sanser"  fortsetter, men sterkere og klarere. Sjelevenner og åndelige veiledere og deres "jobb". Ofte tidligere slektninger har  jobb som personlig "skytsengel" eller hjelper. Eksempler, og mer....

utdrag 3  i mp3 ca  37 min.

om bl a forholdet til veilederne/"skytsenglene": Deres "kjønn" og som kjenninger fra før. Hvordan de KAN vise seg i forskjellige former/ansikter. Hvordan vi "ser" hvordan visse venner stadig har "jobb" som veileder og hjelper for hverandre. Hvordan vi kjenner dem igjen fra livet før. Følelser rundt DET. Utseende i mellomlivet kan være en kombinasjon av de forutgående livs ansikter. Men felles-trekk mellom utseendet i livene! MEN MAN SER ALLE SLIK DE EGENTLIG ER! Sjeler fra andre planeter. Eksempler på mer modne sjeler. I kap4 om villfarne sjeler: 1-de som er fryktfanget (spøkelser). 2- de som har vært grovkriminelle. Begge får spes. veiledning. Begge har uavklarte sider fra siste liv og er "skadet". Vanskelig å få kontakt med dem iblant. Noen er ikke helt "på". Emosjonelle blokkeringer. Litt om den tibetanske dødeboken og Gammel-Egypternes bilde på livet videre. Midlertidig blokkerte reiseveier/"isolasjon" etter døden, ut av et liv med brudd på livslovene.

utdrag 4  i mp3 ca 42 min.

om bl a KARMA og rettferdighet men også barmhjertighet. Virkninger av handlingene i livet. Ingen fast selvutv.vei som er helt lik for alle. Føres til et healingsted/sone. Som et slags "felt-sykehus". Helbredende "energi-dusj"/healing-dusj   -  for å rense sårene fra siste liv. Hver fysiske kropp gir et "avtrykk" i den neste kroppen. Rådgiverne under denne prosessen =ofte slektningene fra "livet". Selvmord=blir sendt raskt "tilbake" med samme test  = "tids-sløsing". Omfattende hypnose-eksempler. Målet er å overvinne frykt og negativ følelser som man har med seg fra jorden. Noe dras med videre. "Gransknings-rådet"/bedømmelsen/motivasjonen vår. Sjelens egenskap i sammenvittighet. Forflyttes så til en "sentral mottakstasjon".

utdrag 5  i mp3 ca  36 min.

om bl a "Overgangen". Masseforflytning dit de hører hjemme (skole). Kontakt med de man vil treffe ved å tenke på vedkomne. (slags telefon-oppkall). "Venne-klynger" - føler seg virkelig HJEMME der. Følelsen av ENHET DER. Ingen er fremmede for hverandre. Fortsettelse med hypnose-eksempler på hvordan de opplever livet der. Mentale GRUPPER av "gamle venner" på samme nivå. Primær-og sekunder-grupper på f eks 1000 sjeler. Undergrupper på ca 15 sjeler= "den indre sirkel". Men alltid INDIVIDUELLE. Evalueringen av livet en har levet av et RÅD. Utdannings-system på andre siden (mer om dette i boka ref. under). Sjelens nivå- alltid på riktig plass på andre siden.

utdrag 6  i mp3 ca 42 min.

mye om sjelsgrupper og åndelige veiledere

om bl a: sjelegruppen: tett sammenkoplet m. felles mål, og er ofte nære venner på Jorden også. Vanlig å møte foreldrene når vi går over, men de er ikke nødvendigvis  på samme trinn.  Eksempler på sjelsgruppen i "felles klasse" i skolen som "her" var som et gresk tempel, med både mannlige og kvinnelige sjeler. Den gode følelsen av å forenes med sjelsgruppen/"klassen"- som stort sett er på samme åndelige stadium. Studerer "livsbøker" der alt er i levende bilder- flerdimensjonale bilder. Der sees også tidl. livs temaer og detaljer og MULIGHETER for de kommende liv. Studerer hverandres feiltrinn i disse "bøkene". Bevegelses-friheten. Gjester i sjelegrupper. || Auraen og "farger".||  Lærere&veiledere&elever. Fargene i auraen til sjelene er forsk.avh.av utv.nivået. Hvit-gul-blå. Siste er dypest=kommet "lengst". Hver sjel har "sin farge"=individuell frekvens. Den åndelige verden har en organisk struktur= logisk oppbygning som en skole= åndelig styring av sjeler. Både Platon og gamle- Grekerne forsto sjelens vekst. Grunnleggende prinsipper for inndeling av sjelegrupper. Etter "grunnkurset/nybegynner- sjel" - blir den tilkyttet en "lukket gruppe". (Rett etter dyremenneske stadiet muligvis?- de rene dyr lever jf.teosofien etc også i gruppesjeler.  rø-anm.) Homogene=likheten innen sjelegruppen. Ulik lærehastighet innen gruppen. Spesial-grupper for de som er raskere. "Arbeidsgruppe for uavhengige studier. Overvåkes av en mesterlærer. På nivå 4 får de større frihet utenfor gruppeaktiviteten. Mer om VEILEDERNE. Slike i historien, kulturen. Hver sjelegruppe har mange veiledere med mange navn.

 

utdrag 7  i mp3 ca  38 min.

bl.a. mer om  åndelige veiledere med nivåer / "farger" fra blå til fiolett

 

Får tildelt veiledere etter en viss orden. Det de har kjempet seg gjennom og blitt "eksperter" i - DER er de godt egnet som veiledere. Forkjellige undervisningsmetoder, avh. av nivå. Mer utv.=mindre hjelp trenges. Veiledere av begge "kjønn", dvs sjeler er egentlig androgyne, derfor viser de seg i en blanding av både feminina og maskuline hovedtrekk. Omhyggelig planlagt utvelgelse av åndelig veiledere. Hver har en mesterveileder og mange sekundær-veiledere. Mesterveiledere sammen danner et slags styringsorgan/råd. Ingen OVERSTYRER sjeler. Rett til å gjøre egne feil. Noen veiledere inkarner selv fortsatt, og noen elever har møtt dem fysisk samtidig. Noen får sine veiledere som EGNE barn som kom for å hjelpe foreldrene. "Vi får ikke velge veiledere selv- det er DE som velger oss". Veilederes humør, men også fasthet. 2 veiledere er ofte i et lærer-team. Noen veiledere gir LITE informasjon til hypnose-terapeuten her - spes. på kompliserte/store/omf.kosmiske områder. Vanskelig å skifte veileder Men de ønsker det beste for oss. De ser hvor MYE vi trenger dem. Viktig at man har tillit til at bønn om hjelp blir besvart av deres EGEN høyere kraft! Veiledere til veilederne - en "evig stige" oppover. Det er et samarbeid med oss selv =overselvet OG en høyere makt. Be om hjelp til det NESTE skrittet på livsveien. Veiledere på NIVÅ 6 behøver ikke inkarnere lenger - de er utlærte selv! Om nybegynner- sjeler. Ca.75% av jord-ink.sjeler er enda på et rel. lavt utv.nivå. Dvs. mesteparten av menneskeheten er enda helt i BEGYNNELSEN AV SIN OPPLÆRING. (MERKNAD: Ja, Martinus, f.eks. plasserer menneskeheten i slutten av Dyreriket rent utviklingsmessig!!). Nevnes eksempler på sjel som har vært på jorden i 30tusen år og enda er på nivå 1 eller 2.

utdrag 8  i mp3 ca 37 min.

enda mer om sjelsgrupper og arbeidet i gruppen

eksempel på en begynnersjel, Shabez' historie. Pensum på Jorden blir "for vanskelig" for mange av disse. Grupper av begynner-sjeler sammensettes slik at de skal ha nytte, og lære mye av hverandre. Humør gjennomtrenger den Å-verden. Ris og ros. Lærer mye av andre gruppe-medlemmer. "jordens liv er som et stort skuespill". Alle er likestilte i gruppen.  Noen forlater gruppen da de utv. seg raskere. Gruppen tett knyttet sammen. Deres egen liv diskuteres og evalures av hele gruppen. Hvert gruppemedlem bidrar med sine beste egenskaper til å fremme målene til de andre i gruppen!  Eksempel på en kunstnersjeler og forfengelige sjeler. Men tar kritikk på en annen måte der. "Energi-kjeglen"- slags healing hjelp av gruppen fra høyere nivåer - gir mer kollektiv innsikt. "Jorden er en handlingsplanet" som enda belønner det maskuline. "Ser dere igjen her etter døden da...."

utdrag 9  i mp3 ca 36  min.

fortsatt om sjelsgruppers arbeide og sammensetning, eller de "ensomme ulver" som ikke arbeider i sjelegrupper lenger

Gruppen kan bestå av helt forskjellige men ulike karakteregenskaper; med mannlige og kvinnelige trekk; modig, ukuelig, utholdende, blid, hengivende, humorist, alvorlig, forsiktig, entusiastisk,oppriktig, tolmodig, stø, tankefull, nøye, besluttsom og tilpasningsdyktig. Grupper består av "begge kjønn." Sterk støtte fra hele sjelegruppen, som oftest også er knyttet sammen på JORDEN/grovfysisk nivå. Vennskap i og utenfor gruppen. Mye behov for alene tid der også for modne sjeler. Oppmuntrer heller enn kritiserer. Projeksjons- stedet = øvelse for å holde og frigi et positivt energi-område på fysisk Jordplan, for trøst eller pos. forandringer. Forventes at de skal bruke tid på å hjelpe de som de har vært tilknyttet på J. Mer utv.sjeler blir mer uavhengig av gruppen, og inkarnerer ikke så ofte som før. =Nivå 3>4 -mer ansvarlige områder. Våre gamle veiledere får da nye elevgrupper. N4=lærernivå for begynnersjeler. Disse mer vitende sjeler har innsikt om mye esoterisk. Eksempler. Veilederne har både sterke og svake sider. En MESTERPLAN for hver sjel sin utvikling. Parallelle liv - to egoer fra samme hovedsjel - SAMTIDIG. Sjelen er dualistisk. Alle sjeler er endel av en OVERSJEL. Begynner-sjeler = veilederne arbeider særlig med dem.

utdrag 10  i mp3 ca 39  min.

 

"verden for all viten"=sted for ettertanke, formgiving og mål. Der alt kan gjennomføres. De på midl.astralplan får glimt av denne. Bare de på "nivå5" kan forstå denne verden. (eksempel + i lyd) De kan derfra "spole i tid". "Jord2"-parallellt hvile og skapelses-plan og som et feriested. Som et laboratorium for skapelse. Eksperimenterer med grunnstoffene. Lærerne gir dem disse. Styrer energistrømmer. De arb. først med planter. "DE VISE"- velger å bli ved jorden- selv om de kan gå videre- og hører til JORDENS VOKTERE, -disse bor ikke i byer når de er inkarnert. Før var de "sannhetens orakler". De lever enkelt- det materielle betyr intet for dem.

utdrag 11  i mp3 ca 38  min.

om andre verdener  + om  sjelers skapemetoder i de høyere plan

 

 bl a: om sjelenes motivasjon, ønske, drivkraft til å gjøre sitt beste. Hver sjel er hel, men styrer mer enn et program (enkelt-ego/person) samtidig. Hvordan de åndelige veilederne planter ideer > kontakt via indre ro. Hvordan de skaper enkle organismer. Prøver ut stoffer. Begynner med mindre systemer/modeller. Minner fra liv i andre verdener - "det er mange skole-gårder". Jorden en verden av konflikt og frykt. "Alle vet at jorden er en vanskelig skole". Minner fra liv som amfibier/fiske-lign.vesener  i vann-verdener. 3 soler der. Verdener utenfor tid og rom.

utdrag 12  i mp3 ca 40  min.

 

bl a: omSjelen kan gå gjennom forskj.åndelig dører til andre fysiske univers. Annen tidsopplev.på andre siden, og ellers ”hva den er” men den er IKKE tomrom. Den er abs.virkelighet! rom-tid-og tunell-effekten fra den å-verden. Vi samler erfaringer for KILDEN/Gud, vi er en ”liten” del av. Slik bidrar vi med byggestener til LIVET.

utdrag 13  i mp3 ca 35  min.  

Fra sjelereiser7/udrag 13: Forsøk på å se fram i tid. Kunne se DET helt klart. Når vi inkarnerer får vi hukommelsestap vedr.å huske fortiden. Men har med ’vei-kartet’ når vi kommer til jorden. Valg og forutbestemthet og fri vilje, og karmiske lekser. Eget ansvar. Ex.på et liv og tilbud for livsvalgene. ’Prøve ut’ livsvalgene fra andre siden som sannsynlige muligheter. ’Kino i ringen’ for å se det. Hjelperne/stedet for livsvalg. Ofte vender de tilbake til kjente omgivelser/land/slekt. Korte liv= karma for foreldrene. Hver sjel ser nødv.i et kommende liv i lidelser. Kap.13 er om valg av ny kropp. Misfornøyd med kroppen, men alt er planlagt fra andre siden for å lære.

utdrag 14  i mp3 ca 41  min.

Fra sjelereiser7b/utdrag 14: ”oversikten fra mellomlivet” på mulighetene for åndelig vekst gjennom å leve med en syk eller skadet kropp. ’hvorfor han valgte Ashley’s syke kropp å inkarnere i’.  ”Karmisk belæring” og sjelelig styrkning gjennom motgang på det fysiske plan. Eks.på en regr.hypnose om forh.mellom mor og barn gjennom flere liv. Eksemplet ”Steve”/Sumus med å bearb.følelser og feil fra de tidl.liv.

utdrag 15  i mp3 ca 36  min.

 

Fra sjelereiser 8/uddrag 15: Egne og andres dramaer. Avtaler om å dra ”ned” for å lære. Samsvar mellom sjel og kropp (dna). Valg av kropp.(komm.; MN tror vist at ”kroppen” uavhengig av sjelen =”strøm” – kan skape liv eller bevissthet). Beslutningen om å inkarnere. Livet som et teater og våre roller og biroller. Forberedelses-kurs før reisen til jorden og ny ink. ”Sjelevenn” –avtalte/gamle bekjente fra tidl.liv eller fra andre siden. Hvordan vi møter ”viktig” personer for livet på riktig tidspunkt. ”Gjenkjennelses-møtet/kurset” straks før nedgangen til neste inkarnasjonen. ”Veiskiltene på livsveien” – huskekurs for det. Roller i hverandres liv. Minnes-utløsere. Skulle huske sin fremtidiges kones spes.latter. Mange tegn gis som skal ”huskes”.  Velger en hovedkurs, men lærer uansett av ”feil valg”  og oversette gjenkjennelses-tegn. Gjelder å følge ”mage-følelsen” vedr.gjenkjennelsen.

utdrag 16 i mp3 ca 35  min.

 

Fra sjelereiser 8b/utdrag16: "avskjedsmøtet og - komiteen" beskrevet. Dette er veldig "personlig".  "De" vet alt om livene mine. Medlemmer av samme sjelegruppe har IKKE nødvendigvis samme veileder, som er mer som en personlig venn - enn "de eldre er". Men alle gir oppmuntring før neddykkingen til et nytt liv i tungmaterien. Gjenfødselen og "siste sjansen" til å oversikt før "dykket". Usikkerheten og de blandede følelser for å måtte "gå ned". Hypnose-eksempel på dette: Veilederen drar og hun blir alene "inne i fosteret". Nedfarten til Jorden/spedbarnet ser ut å gå raskere enn "hjemturen ved døden". Større fysisk sjokk å bli født enn "å dø". Tidspunket for når sjelen koples til spedbarnet, og tilnærming og integreringen  mellom sjelen og "barnet", som er ganske "klart" ved fødselen. Sjelen helt "inne" først ved 6-7års alderen."Hukommelses-tapet"om de tidl.liv begynner særlig etter fødselen. Spedbarnet vet mye mer enn "folk vet og tror". "Når jeg kommer ut får jeg det travelt".

Avslutning: Mic.Newton sier at disse hypnose-erfaringer har gitt ham en mening med livet - ved å forstå denne helheten. Dette er erfaringer som han selv kan tro på. Vet nå at dette ikke er ønsketenkning, og  han kan ikke bevise disse tingene. "Jorden er en av mange verdener med intelligente- men ufullkomne vesener." Filosoferinger rundt nivåer av GUD og dennes fullommenhet. SELVET GÅR ALDRI TAPT! Vi har altså et "åndelig hjem" på andre siden med fullstendig opplysthet.

 

audiobook mp3 on MY TRAVELS IN THE SPIRITWORLD | anbefaler også denne; DØDEN - OG DEN INDRE REJSE av Erik Ansvang | alt.pdf | lyd til denne mp3


liv-død=grovfysisk-finfysisk | liv-død=grovfysisk-finfysisk  |  liv-død=grovfysisk-finfysisk |  liv-død=grovfysisk-finfysisk |  liv-død=grovfysisk-finfysisk | liv-død=grovfysisk-finfysisk

De fulgte Jesus - Av Dolores Cannon - bok fra regr.hypnose om Jesu samtidige

radioprogram til minne om Michael Newton's  liv - fra høsten 2016 - engelsk tale (source)

      

LivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtterLivEtter

 

Norsk oversettelse - gjort av Rune Ø. i 2011 - av den gamle, men utrolig boken

"en vandrer i de åndelige land"

link til del 1 (link til lydbok på samme side; eng. og no.)| hele webboken samlet link i pdf | powerpoint-intro

av  Franchezzo:

    

 

Mottatt gjennom det KLARE mediet A. Farnese for mer enn 110år siden!!
Boken finnes i engelsk utgave som google-online book og er her en gjennomgått, og oversatt til norsk – utgave, til hjelp for de som er forskende på livet etter døden – dvs. på andre sider/ dimensjoner av LIVET eller ”virkeligheten” -  i et større perspektiv enn det som materialistene forstår.

 Den som medialt formidlet dette fra andre siden, beskrev primært her sin "omvisning i de lavere bevissthetsplan på andre siden" og hvordan personers fysiske liv -  og etter-livs-skjebnene -  henger absolutt LOVMESSIG sammen, slik bl a Martinus åndsvitenskap beskriver i detaljer.

Forord / innholdsomtale:
(fra bokomtaler av denne bok – hentet og oversatt - fra internett):

”Dette er en fantastisk god, ”sann lærebok” - om hvordan mange blir tankefanget i de ”mørke”/lavere astral-verdener ”på andre siden” – når de dør i tilstanden av negative tanker og fiendeskap.” Og om hvordan sjelen trinnvis tar seg ut av sin uvitenhet ved sin lengsel etter en større innsikt og forståelse.

”Hva ligger uten for de levendes land? Franchezzo utforsker stien inn i - bokstavelig talt – de dødes rike. Vil vi se våres døde slektninger? Kan vi vende tilbake? spørsmål å huske på, når man leser …”

***
"En klassisk sann historie om livet etter døden, og av en kjærlighet, som blomstrer bakenfor graven. Skriftlige mottatt med slik jeg bedømmer det - meget høy kvalitet, gjennom det psykiske medium A. Farnese i 1896. Boken er den sanne selvbiografi av Franchezzo, et italiensk sosialitets menneske, som ødsler sitt liv på "kvinner, vin og sang."

Etter en alt for tidlige død, finner han sin ånd vandrende i en av de mørke og lavere verdener, alene og uten håp, unntatt at han fortsatt kan motta budskaper om kjærlighet, som hans unge kone sender ham gjennom hennes bønner. Beveget av hennes utholdende hengivenhet, drar han ut for å forløse seg selv fra dette fangenskapet, ved å forsøke å hjelpe andre fortapte sjeler, - en misjon som fører ham inn på de laveste helvetesplan av de astrale riker. (Plan, som jf. andre kilder, nå er oppløste, fordi Jorden/menneskeheten nå har fått "delvis kontroll" på disse laveste tanke-klimaer av hat, hovmod og fiendeskap - godt hjulpet av  lidelses-erfaringene fra de to verdenskriger som har rast, og ikke minst fra de "personlige kriger" som man har høstet erfaringer fra. Slik å forstå at veldig mange som er inkarnert i Nord-Europa i denne tiden, hadde inkarnasjoner under første/og eller andre v-krig, og høstet nødvendig lidelses-karma fra dette, som igjen bidro til at MEDFØLELSEN begynte å utvikles i MYE sterkere grad. Rø-anm.)

 Gjennom sin reise, utfolder som et bemerkelsesverdig mot – gjennom sine vandringer til de forskjellige nivåer i åndeverdenen, og de store broderskap av lys, som arbeider der for å avhjelpe de som ”sitter i sitt eget tankefengsel”.
Esoterisk studerende har lenge betraktet ”Wanderer..” som en av de klareste og mest presise beskrivelser av de åndelige riker, og det liv som venter oss på den andre siden.

Boken her underbygger hva f eks Martinus i sin bok ”veien til paradis” forteller om hvordan man KAN bli midlertidig tankefanget i den slags tanke- fengsler etter ”overgangen" - som de dyriske tankeklimaer skaper, i det mentale område/"verden" - som  han kaller skjærsilds- området, hvor nettopp de dyriske tankeklimaer skal renses ut eller passiviseres.


"Hvis du tror på åndelig virkelighet, er dette den beste bok som noensinne er skrevet om emnet, som jeg noensinne har lest ... langt bedre enn Emanuel Swedenborg sine verker. Hvis du ikke tror på den fortsettende åndelige verden, så er det stadig en fantastisk interessant historie. En fantastisk kikk på livet i den åndelige verden etter vår fysiske død, og den måten kjærligheten arbeider, selv på de mest fastlåste folk. De ting, vi fokuserer på i dette liv fortsetter.
... jeg vil aldri glemme den historie som boken forteller; om bl a den engelske ekteskapsbryter, som myrdet mannen, så de kunne være sammen, men som ble fanget, hengt og deretter brukte all deres tid i åndeverdenens i kamper mot hverandre. Eller den mann, hvis familie ble drept av Portugisisk guvernør i Brasil på 1500 eller 1600, om hans hevn, og hans ultimative tilgivelse. Og endelig den kvinne, som elsket Franchezzo uten hensyn til hans feil, som ble hans virkelige frelse og hans ”sanne Messias”, -dette er et fantastisk vitnesbyrd om den ultimative makt som kjærlighet har over negative følelser; især sinne, bitterhet og hat. Hvis du ønsker at lese noe om den åndelige verden, er dette boken! ”

***


"Når det er om ekte kjærlighet, eller historier om liv og opplevelser etter døden, så la oss si: denne bok tar kaken”

*

I slutningen av det nittende århundre levde en italiensk playboy, hvis skjebne var til sist å få møte den riktige kvinne, som slik kunne sette en stopper for hans jakt på fysiske opplevelser. Og plutselig og uventet, etter kort tids sykdom, befinner seg i live i en annen ubehagelig virkelighet eller la oss si det som han skriver: i Helvete.

Etter flere måneders ensomhet, og lidelsesfulle, elendige vandringer i mørke, er han i stand til, med hjelp fra sin åndelig høyt utviklede kone, som han har en viss telepatisk kontakt til, og andre fra høyere åndelige plan, å nå et høyere nivå av det astrale, som gir ham mulighet for en gradvis progresjon, ut over selvopptatthet og arroganse, som har holdt ham i et helvete av mental tilstand, under hele sitt liv.

Selv om denne fortelling for noen vil være fiktiv, så viser den innsikt, følsomhet, visdom, og de logiske resonnementer, at enten er forfatteren/den mediale mottakeren, Farnese - et geni av en historieforteller, eller så er han presis til å transkribere hva denne ex playboy faktisk kanaliserer som den selvopplevde historie, gjennom ham.

Saken er, at etter en lang periode på flere måneder, er han er i stand til å gå videre til en slags skole for å lære, hvor han blir utdannet til å arbeide som en hjelper av andre ”fortapte sjeler”.

Dette er først og fremst, etter min mening, en kjærlighetshistorie, hvor hans uforanderlige håp er å permanent kunne gjenforene på et høyere nivå, med sin søte unge kone, når hun omsider skal dø, og dette holder ham i en konstant innsats for å rydde opp sin egen mentalitet.

*

(merk også at når han bruker betegnelsen ”ånd” om mennesker på div.astrale plan så er det fra det engelske ord ”spirit”. Slik sett kan man også kalle alle jordmennesker for ”ånder”, som er påkoplet/inkarnert i en tyngre kappe eller ”frakk”=den fysiske kroppen når man "er" på  jorden eller en annen 'grovfysisk' planet. Rø-anm.)

boka å lese online eller nedlaste pdf:
http://galactic.no/rune/franchezzono1.htm

Audiobook mp3 english - 1/2 hour parts    |  Franchezzo book in German/Deutch-pdf   |  espagno   français  alt fr2 word   fr.pdf

 

| dansk utg. foreløpig uten bilder- i word7/rtf- format her    begge lastes på sekunder da de er på ca 0,7 mb

hovesiden- åndelig stoff

books + audio of Dolores Cannon of hypnotic sessions into earlier incarnations; LEGEND OF A STAR CRASH  and other similar  look at bottom here

 Hele lyd-boken kan kjøpes bl a HER

Ellers: p-point-bildevisning om typiske overgangsproblemer i forb.med døden - DELVIS ut fra Martinus sin bok VEJEN TIL PARADIS - på denne link OG KLIKK ENTER ELLER MELLOMROMSTASTEN FOR NESTE BILDE

.

link til dansk videoprod. - om nær-døden-opplevelser