Norwegian nurse takes photos and a lot of ufo's appear - summer 2006 in Norway 

| update | på norsk om storsjøbildet under

link to idea on how the visitors makes their underground/mountain surveillance/monitoring bases


 

In the first week of July 2006 the Norwegian nurse Randi L.was visiting her parents in the the mountain rural place FOLLDAL and brought her kids and camera with her. She took a lot of pictures of the magnificent mountains there and when transferring them into her laptop, she discovered a lot of flying objects - yes ufo's - on them. Yes - on more than fifty pictures some strange objects appear.

 She had not seen them when shooting the pictures, but had felt very special sensations at the residence. Yes it really seems that we are being watched.

It is to remark that this region is not so far from the more famous ufo-valley HESSDALEN, where ufo's have been seen close and more far for more than half a century. And past the mountains to the west in the direction of Oppdal a man has recently taken many shootings of light-phenomena that reminds of the pictures from HESSDALEN (picture most down below)

up/down:on of the pictures the norwegian nurse took first week of july 2006 in the mountains of Norway and down also from a videoshooting taken in Oppdal made through some bushes - video taken of "Magne" in 2005

up is also one of Randis pictures - a typical "ufo-cloud"

HER ER HVA TORE ALFSTAD "fikk gjennom" OM DISSE "SKYER" - delvis kanalisert vil jeg tro.


"UFO skyer kan oppstå rundt et fartøy som ligger noe høyere på den engoniske
dimensjonsskala. Mekanismen er at luften varmes litt opp rundt fartøyet når
dens engoniske frekvens er nær humpnap (det fysiske planets frekvensdimensjon). 
Dette fører til
at det kondenseres ut vanndråper fra luften i dette området og som danner
en dis. Dette blir da en sky som legger seg rundt og har samme form som
fartøyet. Siden fartøyet er på en høyere frekvens, kan en kjøre rett
igjennom skyen med et fly uten at det skjer noe. Har fartøet et
strålingsfelt i tillegg kan dette forsterke skyen ytterligere. På dager med
høy luftfuktighet vil effekten kunne oppstå lettere, da det skal mindre til
for å danne skyen."

Tore A.

(ps - ELLERS mange slike "skyer" på
http://blogultura.com/curioso/ nubes-que-parecen-ovnis/

bilde tatt av ingrid p. v. espa 28.6.09 av en slik typisk "ufo-sky"

 

 

from a videoshooting taken in Oppdal made through some bushes - video taken of "Magne" in 2005-more on the case on norwegian langage if you click the picture

also a picture that my friends Steffen and Tatjana took in july06 and similar caught a typical ufo on it

 

a "ufo-light" by Storsjøen in 
Rendalen in east Norway - november 2004- picture taken of inge og  Grete M. living in Tynset and the building on the pict.do not exist on this level - see pict. below

 
Vedr. bildet over/under så skriver inge M. dette i en mail fra mai08:

Hei. her kommer bildene. Bildet er tatt den 20.Desember 2004 mellom klokka 1200- 1230 det var minus 19 grader den dagen. Men ingen is på sjøen. Bare tykk svart og grå tåke som lå helt ned til vannet. Det vi egentlig så var tre lysbuer på vannet. Men vi fikk med restene av lyset.  

De første er fra sandodden ved Storsjøen, MEN husene på bildene finnes ikke der. Og det kan umulig være sola da åsen bak er for høy. Det mørkeste bilde er tatt med analogt kamera.

De to andre bildene viser hvordan det i virkeligheten er der. Sammenlign den ytterste bjørka på hvert bilde. så ser du det er samme sted.

De tre neste bildene er fra Hessdalen. De ble tatt August/ september 2006.

                              Hilsen Grete og Inge Mkkelsen.

bildet under; slik det "egentlig er der"

(Har også sett lignende bilder fra et sted i nordnorge, der bygninger "kom med" på et bilde, -bygninger som forlengst var borte og var revet ti-år før bildet ble tatt, men KOM ALLIKEVEL MED. Skjer det noe med tidsdimensjonen på slike bilder eller hva...?

bildet under er fra hessdalen

 

utsnitt av bildet over, og er igjen utsnitt av et bilde tatt av landskapet der i Hessdalen med kona i forgrunnen. Så tilsynelatende de ikke gjenstanden når bildet ble tatt - som er typisk for mange av fenomenene i Hessdalen og andre interdimensjonelle fenomener, som ligger noe utenfor grensen til den såkalte fysiske "virkeligheten"

 

BILDE TATT v, RENDALEN

de to bildene over er  tilsendt fra flytekniker jan gulbrandsen i oslo


 

idea of how they make their moutain-bases:

I de norske fjell-områder er det enorme fjellmassiver som "de" har benyttet som baser i århundrer/- årtusener - slik som i bl a Hessdalsområdet og over mot Oppdal, samt ellers i fjellomr i Norden og ellers i verden. Prossessen med å lage en underjordisk base er ganske "enkel" når man råder over den high-tech som disse har. I matr fra UMMO-kontaktene som skjedde først på 50tallet,beskrives hvordan de med "sten-skjære/detmaterialiserings-stråler" allerede første dagen etter sin ankomst kunne skjære seg inn i fjell og lage en skjult base. Dette skapte litt røk-utvikling og en tid var de redd at landsbyen i nærheten skulle oppdage dem pga av denne røkutvikling.

Et tenkt bilde eller snitt inn i fjellet der basen er utskåret er tegnet over (Rune i aug 2006)

Først "brennes" ut et hull som er stort nok til å bevege farkosten inn i fjellet og deretter brenner man ut det man trenger i selve fjellet, før man smelter igjen og slik lukker åpningen. Inn og utgang til basen skjer via teleportering/dematerialisering av farkosten og mannskap med en teknikk som blir for omfattende å beskrive her. Disse baser anlegges da på punkter der det naturlig eller kunstig er skapt betingelser for prosessen - via et såkalt "6-punkts-senter".


i november 2006 og videre... 

...var Randi igjen på sine hjemtrakter og fikk plutselig en impuls om å gå ut å ta noen bilder "ut i svarte natta".

og igjen kom det med merkelige ting når disse ble tatt inn på pc'n - se eksempel som to av bildene under, der de er lysnet litt for å få med mer detaljer. Merk at lyset til høyre på det øverste ikke er noe gatelys eller tilsvarende -det var bare "svarte natta" da dette ble tatt sier hun.

Men som sagt er ikke dette SÅ langt fra HESSDALEN- der "de" sannsynligvis må ha en form av interdimensjonel -og/eller underjordisk base.

her en slags halvmaterialisert tåke og så alle disse "orbs'ene" som stadig er med "på filmen" -men det er altså et digitalt kamera som brukes. Randi har tatt en masse "orbs-bilder" det siste halvåret - og ut fra ting som er skjedd, kan man i ettertid anta at de må være en form for semi-åndelige-energi kuler ladet med spesielle energier, for å yte en "usynlig/åndelig hjelp"

 

 

 

mainpage