Åndelige grunnprinsipper vist i forenklet bildeform - del 4

 (forklaringene her er særlig ut fra Rampas og delvis Martinus bøker)

lenger ned på siden; auriske rensemetoder


Våre automatfunksjoner - de usynlige beboere i kroppen

hele vårt handlingsmønster styres av gamle programmeringer fra dette OG forutgående liv. Disse progammer ligger ikke kun primært på fysisk nivå (altså ikke kun i "hjernen")  - men bebor den astrale kroppen og primært vårt talentlager i "overbevisstheten" - i det Martinus kaller "skjebne-elementet". Her finnes både "gamle" talenter i selviskhet - rester fra vår "fjerne fortid som dyr" - og også de spede menneskelige talenter. Alt dette kan sammenlignes med beboere i en boligblokk- der det finnes både harmoniske og  disharmoniske beboere. Og slik et bofellesskap iblant må bruke vilje og makt til å kaste ut eller fjerne de disharmoniske beboere - må vi selv bruke tilsvarende makt og sterk vilje for å  rydde opp i vår egen bevissthet. Men slik de umulige beboere ikke vil flytte frivillig, vil heller ikke bevissthetens "beboere" (talentkjerner) flytte frivillig. VI MÅ KJEMPE EN VEDVARENDE KAMP FOR Å FJERNE DISSE UHELDIGE TALENTER I BEVISSTHETEN. Dette kan være en langvarig kamp - som begynner med at vi får økende avsmak på vår egen væremåte. Men med tålmodige, men klare meldinger til de disharmoniske talenter i bevisstheten, vil vi vinne denne kampen mot det primitive i oss. En hjelp i denne sammenheng er bønnen - som er en direkte kontakt til sitt overjeg i heldigste fall - altså der bønnen er konsentrert, gjentagende og klar.

 

På boligblokkens tak finnes en stor parabolantenne - som er analog med vår hjerne som mottar impulser fra "jeg-et"/overbevisstheten (X1-X2 som Martinus kaller det i sine analyser). Og samme hjerne blir da av vitenskapen tolket som å være opphavet til bevissthetsfunksjonen - som egentlig er like dumt/uvitende som å tro at fjernsynsprogrammet bare tilfeldig "oppstår" inne i tv'n. 

 

 

 


 

Alt styres og reguleres fra den usynlige åndelige delen av "livet"

 

en gang arbeidet jeg som tegner ved en treforedlings - fabrikk. I begynnelsen så jeg der bare et virvar av transportbånd og systemer - overblikket ikke prosessene. Etterhvert fant jeg ut at det over fabrikken fantes et elektrisk  styrerom der hele produksjons- prosessen ble overvåket og styrt. 

Hele kloden er en tilsvarende "fabrikk" - og her er også "styringsrommet" skjult. 

Det finnes på et høyere plan, som vi ikke har dagsbevisst adgang til. Riktignok har vi "nattlige besøk", men normalt kan man ikke ta med dagsbevisste inntrykk fra disse besøk tilbake til våken-bevisstheten. Men vi kan allikevel opprettholde en kontakt "dit"gjennom bønn - som her er analogt med en telefon fra "fabrikk-gulvet" til styringsrommet, der alt overvåkes på skjermer. I fabrikken er det en heis fra styringsrommet ned til fabrikk- gulvet, og dette er analogt med de fartøyer som kan ferdes mellom flere plan, slik de mest avanserte "ufo-er" kan gjøre. Den samme evne har høyere utv.romfolk og "engler" - de kan materialisere seg FYSISK helt ned på vårt frekvensplan.

 

 


 

Altet's LIV oppleves gjennom ENKELTINDIVIDET - opphavet "bak" er det samme! (Derfor DU er en fragmentert  - enda ubevisst del - av ALT'et)

 

 

 

MARTINUS har sagt at vi kan tenke oss Guddommen som lyset inne i en uendelig stor kule og på denne "overflate" er det uendelig mange hull som lyset kan stråle ut fra. Hver enkelt lysstråle er da bildet på et levende, sansende vesen; - enten dette er et galaksevesen, et solvesen, et jordmenneske, et dyr, en plante - ja et hvilket som helst levende vesen har det samme opphav - det evige NOE SOM ER/FINNES (symbolisert med lyskilden inn i kula) - og som samtidig opplever gjennom de uendelig mange arter av sansekropper

 

 

 

 


 

 

 

 

Viktigheten av å danne lyssentere i felles meditasjoner/felles bønner med kosmisk lys og spirituell åndskraft fra OVERSELVET - som er "som fragmenterte lysstråler fra lyskilden bak alt"

 

  

her ser vi symbolsk samme sentere ovenfra som lyssentere, og under det samme i et utsnitt av jordkloden sett gjennom 4D-"syn" eller "4.-5.D-briller".

 

i gruppemeditasjon blir en liten eller større gruppe en form av åndelig LYS- enhet, og slike åndelige LYS-enheter blir igjen endel av et nettverk av ÅNDELIG LYS rundt om på jorden.

På bilde 1 ser vi at hver person er forbundet med sitt høyere selv eller sjel gjennom den energikanal som vibrerer på en frekvens som det fysiske syn ikke kan oppfatte,  men som er virkelig nok på 4.og 5. energi-nivå.

Vedr. kontakt med sjelen sin, så kan den bekreftes slik i gjentagende affirmasjoner:

"jeg ER sjelen - det guddommelige lyset, jeg ER kjærlighet, jeg ER vilje, jeg ER bestemt mening/hensikt"

 

 

 

 


 

 

RENSING AV AURAEN VED Å TANKESKAPE ELLER BE OVERSELVET DANNE EN ENERGI-HVIRVEL SOM MAN GRADVIS SENKER NED GJENNOM KROPPEN SOM EN RENSE-PROSESS, DER ALT "AVFALL" "BLÅSES OG VIRVLES" UT AV AURAEN -

- og ned i jorden, hvor alt det "avfallet" fra disse åndelige/høyfrekvente energi-kropper løses opp og blir til nyttbar næring for de vesener som "bor" i jorda på andre frekvenser. Etter samme prinsipp som vår fysiske avføring blir "brukt" som næring for planteriket på det såkalte fysiske nivå, som også egentlig kun er en bestemt vibratorisk "sone"- for ALT ER VIBRASJONER!!

 

      

 

 


 

 

 

TEKNIKK MED TRIANGULERING FOR Å TREKKE livskraft eller ÅNDELIG ENERGI LANGS SJELS-LYS-KANALEN (B) NED TIL "SJELENS STJERNE" VED "A".

  • TANKEFLYTT "sjels-stjernen A" til punktet 1 og trekk det derfra vannrett inn i kroppen til de forskjellige åndelige sentere (chakraer)

  • gjør dette helst for hvert senter nedover kroppen, også nr 7-8 - der det siste er under føttene.

move by concentrated thought, the soulstar on A along the soul-light-channel (B) to the point 1 og pull it in from there into the corresponding centres in the body.

- do this from "A" and for every center down along the body, marked by numbers.

(from book "the rainbowbridge" - 1981 of NORMAN STEVENS.)

 

FRA De blåfargede illustrasjoner her er fargelagte illustrasjoner hentet fra boka REGNBÅSKRIGAREN  i svensk utgave fra -95, eller "the rainbowbridge" fra 1981 av NORMAN STEVENS.

 

 

 

under: også fra samme bok - en tankeskapt DEMON I AURAFELTET!! - som vil stimulere personen til mørk, destruktiv og negativ tenkning. MAN MÅ JOBBE HARDT OG KONSENTRERT OVER LANG TID FOR Å KVITTE SEG MED "SLIKE" I SITT AURAFELT!! Ja, det er "slike" som er den egentlige årsak til de fleste "plager og sykdommer" av psykisk art, og som "lever godt" på psykiatriske institusjoner, men det er viktig å forstå at MAN SELV TILTREKKER OG TANKESKAPER DISSE VED GJENTAGENDE NEGATIV TENKNING!!! Om 500år vil dette være anerkjente innsikter i "psykiatrien" som til den tid ikke vil løse problemene med sløvende piller. (mer i txt)

 

 

mainpage/hovedside

se ellers videoene til "hans wilhelm" om samme- eng.språk- der han tegner  og forteller