MARTINUS  KOSMOLOGI  I  PRAKSIS


- det indre arbeide -


Martinustreff / "sirkulerende kosmologisk forum"
 

 

     


MERK: dette er da kopi av det som før pandemien og "krigen" lå online på martinustreff.com
 
Programmet vårt for:Oversikt for 2020 (Foreløpig plan - nærmere detaljer kommer etterhvert):

for 'MARTINUSTREFF' / "sirkulerende kosmologisk forum" 

På grunn av virus-smitte-situasjonen...
er kommende arrangementer usikre, da man jo ikke vet hvor lenge disse "karantene-tider" vil vare. 

terje M.Eggesvik
  Terje M.Eggesvik
(bosatt i Risør):


På vei mot en ny bevissthet

7.mars 2020

Sted, hos: Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne, (senest dagen før) på

988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe på  birthe.overgaard@getmail.no


Gjennom medgang og motgang, gjennom daglige utfordringer og skolegang, gjør vi stadig nye erfaringer. Erfaringer som lagres i vår psykiske struktur og som vi kan dra nytte av når vi møter nye utfordringer. Slik fører livet oss framover mot en økt forståelse av oss selv og verden omkring oss.
I følge Martinus kosmologi har erfaringsdannelsen et mål og en mening. Gradvis endres vårt tankemønster og vårt følelsesliv stabiliseres. Det gir grunnlag for en ny og høyere bevissthet. I foredraget kommer vi inn på hvordan dette er mulig og hva endringene innebærer for oss som enkeltindivider og samfunnet som helhet.
 
(Terje skrev bl a en artikkel i "kosmos" i 2008 : Topp-opplevelser, kosmiske glimt og kosmisk bevissthet)

nb- de foregående er under tabellen nede her - ¥


Samlingsted / ’hvor og når det skjer’ – hos:

Trygve &M  

tlf.412 52 144

Birthe
tlf.988 28 168
Ingebjørg tlf.99240445

Tidspunkt,

Tema –/innleder/foredr. holder
- oppdateres på detaljert program etterhvert


1.feb2020 Morten fortsetter om LIVSSUBSTANSENE

7.mars 2020: Terje M.Eggesvik: "På vei mot en ny bevissthet"
"På vei mot en ny bevissthet"


4.april- 2020 Ingemar Fridell : EN LYCKLIG TILLVARO MITT INNE I
DE OLYCKLIGA ÄKTENSKAPENS ZON | mer
Ingemar Fridell

2.mai 2020; Ingebjørg skal fortelle om 'Repetisjonen'
(-i  hver ny inkarnasjon repeterer vi fra 0-30år)


Ingebjørg Hammersland
lø.6.juni, 2020- Rune - tema/tittel:
forelskelsens to faser - og hva det bevirker
hør OLE THERKELSEN om samme tema på svensk

Rune  ø.
tidligere aktivieter under og der noen har
linker til lydopptak


se også videoer på samme grunntema >
> via linken her til BODØ KOSMOLOGISK FORUM 
SE EVT OGSÅ;  https://www.facebook.com/martinusguiden.no/

+ ny bok av Greta Bylund
TIDLIGERE:


morten1.feb2020, kl.13  - Morten Wethe fortsetter gjennomgangen om LIVSSUBSTANSENE

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på
Nordstrand i Oslo Munkerudveien21A 1163 Oslo
- tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.

  knutAltenlø.14.des -2019 kl.13:
Knut Alten forteller om sin personlige åndelige sti; 
"Veien mot Lyset - Noen av mine mystiske opplevelser i både Norge og Australia.
 Var under enormt stress på jobben for 25 år siden. Prosjekt ute av kontroll. Fikk sparken.
Ble diagnostisert med bipolar. Manisk depressiv. Ydmykelsen var total.
Men så kom overraskelsene som perler på en snor..."

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien 21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.

 


 


    lørdag den 9.nov 2019 kl.13

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om:

LIVET, DØDEN OG FORSYNET.

Hva er livet? Her sier Martinus at spørsmålet om hva livet er, er et stort problem for mennesket. Så lenge de ikke forstår hva livet er, forstår de heller ikke å leve riktig.

Og hva er egentlig meningen med livet?

Og hva er døden? Er den opphør av alt liv, slik som mange tror? Eller er det noe bakenfor? Og hva kan dette noe evt.være?

Hva er Forsynet? Er det overtro at det eksisterer et Forsyn? Og hvis det gjør det, hvordan fungerer dette Forynet?


                                                                                                                                                            (lydutdrag)

Det er  hos:

  Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på

988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe på  birthe.overgaard@getmail.no

      


                                                                                                                                                        

Lørdag 5.okt kl 13 var det  MARTINUS TREFF  hos Trygve&Martine.
Trygve snakket om - ut fra en ppoint - bl a dette;

Med utgangspunkt i Martinus symbol nr. 4. Hvor er vi på veien til det egentlige menneskeriket?

Et kort innlegg og diskusjon."

*

Så opplegget blir i fortsettelse av opplegget fra siste treff, inkl.da et kort innlegg via Trygve -  der vi fokuserte på å få "alle med" i praten (- om man har  noe på hjertet -) i temaer som berøres av de "kosmiske tanker/ideer som Martinus har nedtransformert til vårt nivå" og gjerne da i forlengelse av "dagens tema" - men ikke nødvendigvis bundet til det!
Her er trygves powerpoint fra dagen: http://galactic.no/rune/lyd/divKosmologitreff/trygve2019.odp

Kartlink til huset der på Råholt:

http://kart.finn.no/?lng=11.18279&lat=60.27770&zoom=17&mapType=normap&markers=11.18279,60.27770,r,%C3%98VREVEGEN+7A


eller googlekartlink:

https://www.google.no/maps/place/%C3%98vrevegen+7,+2070+R%C3%A5holt/@60.2777317,11.1800979,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464185e13067194f:0x1fd9bfdd2234437e!8m2!3d60.2777317!4d11.1822866


                                                                                                                                                                    *   *    *


7.sept.-19, kl.13, var det åpent forum med mange folk
hos
Ingebjørg tlf.99240445


 
anb. også flg.art.av den nå avdøde psykologen, Hans Chr. RASMUSSEN*; (som bl a har satt sammen 'martinus' citatleksikon') :
"De sjelelige lidelser i kosmisk belysning"

*HCR har også samlet dette hefte med kosmologiske inspirasjoner

                                                                                                                                    *   *   *

              


  1.juni- 2019 kl 13; Greta S. Bylund:

Ved «Guddommens skabende tankekraft» slo en idé til et foredrag plutselig ned
i meg for noen uker siden. Jeg kontakta Steinkjer Kirkeakademi, og nå har styret
godkjent idéen og satt meg opp som foreleser i høstprogrammet. Temaet skal
være:
Kristne, ateister og ny-åndelige. Hva synes vi om hverandre?
1. juni kl 13:00 foreleser jeg over samme tema hjemme hos Martine og Trygve,
selvsagt med Martinus-perspektivet vektlagt.
Liv er endring og fornyelse! Så hva med å ta med en venn til foredraget?
Jeg ser fram til å møte dere - inspirere fra Martinus’ logiske/kjærlige
forklaringer - og selv bli inspirert av diskusjonen.


Den nye boka mi, «Den uendelige flyten» (yesforlag.no), selges til
vennskapspris, 250 kr.

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144/ mail: tslatlei@online.no


 

lørdag den 4.mai - 2019, kl.13 :

Foredragsholder; Rune Øverby:
 

Tema/tittel: konkrete eksempler på "kloder i første del av menneskeriket"- fra detaljert info fra FYSISKE kosmiske kontakter som er helt i samklang med 4.kap i LB1

 

        Vi som VIRKELIG er inspirert av Martinus bøker trenger 'ingen andre beviser' enn den indre intuitive gjenkjennelsen av at "slik bare MÅ det være"- men allikevel er det artig å finne eksempler på  slike som jeg har vil trekke fram- dvs KONKRETE eksempler fra FYSISKE BESØKENDE utenfra som forteller om sine hjemkloder som nettopp lever i slike samfunn som Martinus beskriver i kap.4 av LIVETS BOG del 1.

 

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på
988 28 168 om du kommer.
Evt.mail til Birthe på  birthe.overgaard@getmail.no

 

 

 

Lørdag 6. april-19 kl.13

: Foredragsholder; Ingemar Fridell:

Ingemar skriver i mail:

Ingemar: GUDSBEGREPPET OCH BÖNEN
Dagens materialistiska tidsepok är bara en övergångsperiod sett i ett utvecklingsmässigt perspektiv. Gud och Kristus kommer åter att bli populära, men på ett nytt och odogmatiskt sätt. Livets upplevelse är en ständig kommunikation mellan vartenda levande väsen och Gudomen. Därför kommer även bönens magiska kraft att återupptäckas. Men här krävs upplysning: rätt använd är bönen en kanal genom vilken vi kan komma i direkt förbindelse med Gud och de högre världarna. Bönen leder raka vägen fram emot kosmiskt medvetande.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.
 

Lydopptak

mer med Ingemar og andre fra Bodø-gruppens nettsider og dette er da videoer

 


lørdag den 2.mars - 2019:
Tema: mer om  "livs-substansene" 

morten
Foredragsholder; Morten Wethe:

Tid: 13 - > men vær der en tid før det

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.

 

 

Den 2.feb- 2019: Foredragsholder; Tove Grytvik

tid: kl.13 - men vær der helst en halvtime før.
 

 

Tema: 'Karma og  Helse.....  '

- Tove skriver i mail;


Jeg ønsker å snakke om
Karma og  Helse.....  
Hvordan bruker vi vår intelligens- og følelseenergi  for å få en best mulig livsopplevelse? 
Hvordan kan vi være en ressurs for våre medvesen?
inspirert mest av Martinus, men også
Bruce lipton, Brene Brown, Anthony William, Mark Hyman, F.M. Alexander, m.fl. - og mine egne erfaringer med mye prøving og feiling. 


Sted: Hos Birthe Overgaard, 
Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på
988 28 168 om du kommer.
Evt.mail til Birthe på  birthe.overgaard@getmail.no

 

Martinus; «En kærlighed, der ikke er videnskab, er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.» (LB7, 2552) 

 

lørdag den 1.desember - 2018, kl.13 :

Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema/tittel:

"Kapitalkreftene og hvordan disse ledet meg til Martinus." (Han søkte et alternativ til dagens "syke" økonomiske system, og fant det beskrevet i M-Kosmologi)


 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144/ mail: tslatlei@online.no

 

her er powerpointen fra Trygves' presentasjon:

https://docs.google.com/presentation/d/1WLpk62NzGEJBv4yMenjsHXBVULd1HmB5a8tXosJKC3I/edit?usp=sharing_eip&ts=5c07ef8f

 

og utdrag av lydopptak på http://galactic.no/rune/lyd/divKosmologitreff/trygveDes2018/

(men kan være nødvendig å bruke "øre-telefoner/headset for å få med innholdet, da Trygve etter 'slaget' har nedsatt taleevne.)

 

 


 

    lørdag den 27.okt 2018 kl.13

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om...

 

» En verden av kaos eller en verden av kosmos»

 

Begrepet tilfeldig brukes svært ofte i den hverdagslige samtale mellom mennesker, fordi de tror at livet er fullt av flaks og uflaks,
og at det ofte kan være totalt urettferdig. Dette er jo ikke så underlig da dette understøttes av den vitenskapelige utviklingslære,som snakker om tilfeldige mutasjoner på veien fra det primitive dyr frem til dagens menneske.

Her sier Martinus at der ikke finnes tilfeldigheter, at livet er logikk og planmessighet, ja faktisk matematikk.

Vi skal se om det finnes noen mønstre i vår virkelighet, i vårt liv, som kan bekrefte dette.

Det er iallefall hos:

Sted: Hos Toril G. på Mysen, Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

og send sms eller ring om mulig med beskjed om du kommer!

ellers var jeg/Rune,  på Martinus Center Klint i okt.18 og tok opp noe i lyd - hør evt via: link 

 


 

Lørdag 6. okt-18:

Foredragsholder; Terje M. Eggesvik

 En jord i endring, mennesker i bevegelse; Livet beskrives ofte som ei reise. Det er et utrykk for at vi ser at menneskene er underveis. Vi er i bevegelse.

Vi kan se på evolusjonen som ei reise fra enkle til stadig mer avanserte livsformer. I følge Martinus kosmologi har denne utviklingen et mål. Det innebærer at det er en tanke bak og at den har en hensikt.

I foredraget vil jeg kort komme inn på de store linjene og sammenhengen mellom jordens- og menneskenes forandring og utvikling. Jeg vil vektlegge menneskenes nåværende situasjon og muligheter.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.

lydopptaket: http://galactic.no/rune/lyd/divKosmologitreff/terjeEggesvikOkt18.mp3  eller se oversikt her


Lørdag 1.september - 2018; kl.13

Var Rolf Elving på besøk med et foredrag hos Birthe.

lydopptaket

Se bl a intervju med ham på:

https://www.youtube.com/watch?v=I2MSkhZTZtY

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til henne på
988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe 
birthe.overgaard@getmail.no

             

 

- alle foredrag starter kl 13 om ikke annet er angitt og om mulig; ring eller sms  om du kommer til 'der det er'- pga mat-forberedelser - se under og prøv å være der "en halvtime" før!


                 

lørdag den 12.mai - 2018:

Foredragsholder; Morten Wethe:
Tid: 13 - > men vær der en tid før det

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til
988 28 168 om du kommer.

 

Tema: "livs-substansene"  lydopptak


Lørdag 7. april-18: Foredragsholder; Ingemar Fridell:

Ingemar skriver i mail:

Livet efter döden.
En stor mängd nära-döden- upplevelser vittnar om att livet fortsätter efter den fysiska döden. Martinus beskriver livet efter att kroppen har slutat fungera som en obeskrivligt underbar semester på det andliga planet. Därefter fortsätter vår personliga utveckling
i en ny mänsklig inkarnation, men även här i den fysiska världen befinner vi oss i ständig kontakt med en högre andlig värld.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445 - send sms eller ring om mulig for slik å hjelpe å beregne hvor mye mat som skal forberedes.
lydopptak fra foredraget


 

Lørdag den 10.mars-2018. Kl.13, Rune Ø. om:

 Hva SOLEN er sett med åndelige, (mk-) briller. Altså tanker om prosessene på solen/stjernene- såvel fysisk som spirituelt belyst. Mennesket har alltid forgudet og tilbedt solen, og slik er det fortsatt for oss jordmennesker som enda har en grad av "krypdyr-arven" i oss. Og vi gjør jo alt for å bade oss i dette livgivende lys og varmehav fra Sola, vår egen stjerne som vi har tett på, og som er vårt makrovesen "et par spiraler foran oss" , og grunnlaget for alt liv. Den  har allerede "vart" i mer enn firetusen millioner år og har kommet omtent halvveis i sitt livsløp sier vitenskapen. Men vårt eget "slektskap" med sola, forstår de lite av, og heller ikke at den er like levende som deg/oss. For å kunne se dette livsaspekt av "alt" kreves kosmisk bevissthet, og med det "synet" blir perspektivet så annerledes. Men massene lever enda i kretsløpets "døde stadium" - der de tror at livet kun er BIVIRKNING av stoffet, materien. Men dette vil - jf. de innvidde - forandre seg i de kommende århundrer når NYE innsikter og erfaringer høstes for jord-menneskene. Vil man forberedes seg på disse tanker kan man lytte til hele eller andre halvdel av dette Martinus-foredrag

Foredragsholder: Rune Øverby.
Sted: Hos Toril G. på Mysen,
Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 


 

  10.feb- 2018  kl 13; Greta S. Bylund: «På vei mot Evigheten»

trønderen Greta Synnøve Bylund, pedagog og gestaltterapeut, har i 25 år vært engasjert i kosmologi og selvutvikling.Har skrevet boken "livskrefter - perspektiv på selvhjelp" 
og  en ny bok i 2019


Hun skriver i mail: "tittelen; «På vei mot Evigheten», er temaet jeg tar for meg i foredraget 10 feb.2018.
Siden foredraget ikke er skrevet ferdig og ennå ikke har funnet sin form, kan jeg bare antyde deltema
som vil bli berørt.
Stikkord :
veiledning som blir gitt - nye sanser - selvutviklinga - kretsløpas avsløringer -
balanse - allkjærligheten - vår egen bølgelengde - livet som forbereder oss -
å kunne se Gud/Evigheten - den store fødselen.

Ei sånn oppramsing er kanskje ikke så inspirerende eller lokkende, men husk: Helheten er større enn
delene! Jeg gleder meg til å se dere og håper vi kan inspirere hverandre hos Birthe den 10. februar!

Kjærlige hilsener fra Greta
Ps: Aller mest gleder jeg meg til den fantastisk gode maten!"


Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo, sms eller ring til
988 28 168 om du kommer. Evt.mail til Birthe på: tlf
988 28 168

 

Delvis lydopptak av foredraget

 


 

 

  4.feb- 2017 kl 13; Greta S. Bylund: «Vår vei videre».

 

 trønderen Greta Synnøve Bylund, pedagog og gestaltterapeut, har i 25 år vært engasjert i kosmologi og selvutvikling.Har skrevet boken "livskrefter - perspektiv på selvhjelp"
og  en ny bok i 2019
 
Hun skriver i mail: "Jeg vil snakke om det som er «kjent stoff» for mange av dere, om den utviklingen som ligger foran oss jordmennesker. Selv om det er «kjent stoff», så er det jo sånn, at andres framstillinger kan inspirere oss! Det kan være fordi en foreleser har en litt annen vinkling eller bruker «nye» ord, eller det kan være at vi er spesielt åpne og mottagelige denne dagen, på grunn av noe som skjedde i går.
Mye spiller inn, og vi skal jo vokse oss inn i dette stoffet.
Jeg håper at min vinkling kan inspirere noen av dere, få små polletter til å ramle ned og finne
sin plass og forsiktig befrukte den enkeltes arbeid med å omskape seg selv. Det er nok
mange «polletter», for å si det sånn, som kreves langs veien med å integrere det teoretiske
stoffet.
I tillegg til vår kjære Martinus, vil også mystikeren Lao-Tzu, som kom med en stor gjenløsing
for 2500 år siden, taoismen, bli gitt plass i foredraget."

lydopptak fra foredraget på link her i mp3

 


 

 

4.mars 2017 kl.13

Nils Hauken, pensjonert flyger hos Braathen/senere SAS, holder foredrag med tilhørende bilder/illustrasjoner om:

"Mottakeligheten for de kosmiske analyser" eller også kalt "menneske-kategoriene" som Martinus analyserer i første bind av Livets Bog, og som en annen flyger-kollega av Nils - Kåre Sørensen i Tromsø- har laget  denne oversikten på - (og her noe i tekst om det fra Rune's studienotater om emnet) og som da blir betydelig utdypet i foredraget.

 

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

Delvis opptak: pdf &lyd

 


 

Lørdag 1. april-17: Foredragsholder; Ingemar Fridell:


 

Världsimpulser och kulturens framväxt

Martinus förklarar hur vår tids kultur har vuxit fram gradvis under inflytande av stora genomgripande världsimpulser. Vi befinner oss nu på tröskeln till en ny och spännande tidsepok som kommer att förena mänskligheten i en världsomfattande kultur som kännetecknas av högintellektualitet, humanism och osjälvisk kärlek.


   

 
Hør lydopptaket her.

 


Lørdag 6.mai  2017, kl.13

'Selvmord i lys av de kosmiske analyser'

v. Rune Øverby

Hvert 40. sekund er det noen som begår selvmord i verden. Det tilsvarer nesten en million selvmord hvert år, viser Verdens helseorganisasjons tall. Og gjennom de siste 20 årene er det registrert et stigende antall selvmord i de fleste europeiske land, og særlig i de nordiske landene, spesielt Danmark; SELVMORD TAR FLEST LIV I  NORDEN!!- med 3-4x så mange unge gutter som jenter. Hva skyldes dette? Dette skal sees i lys av det store vendepunkt som vi er i nå  - i  den kosmiske utviklingen. Også litt om hvordan en selvmorder kan oppleve overgangen (eksemplel på en som tilsv. dør under mørke tanker), og noe fra senere kommunikasjon til "dem".

 

Martinus; under et foredrag...: "alle som sitter i denne sal har SELV tatt sitt liv en eller flere ganger"

om temaet med eksempel på hva en selvmorder for ca 100år siden

opplever en tid etter overgangen- lydutdrag fra "I believe"- del 4 eng.

Min bror sa han iblant var syk for å slippe dager på små-skolen, men mor mente han slett ikke var syk og dro ham - ganske flau som han var - med tilbake til klasserommet. Etter et par slike forsøk forsto han at DET ikke var løsningen, og på SAMME måten blir en selvmorder hurtig koplet inn i fysisk inkarnasjon igjen for å forsette "livets iblant tøffe SKOLE". Altså ingen løsning å "rømme hjem" fra hverken skolen eller "livet".

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

(ØVREVEGEN 7A på Råholt i Eidsvold kommune).

 

Og det går tog hver 1/2 time fra Oslo til Råholt og det er ca et kvarter å gå fra togstoppen på Eidsvold Verk/Råholt til der det 'skjer' eller man kan bli hentet på stasjonen (41252144)

Lørdag går togene hver halvtime. De kommer fra Drammen, og går hver 24. min. og 54. min. fra Oslo S og bruker ca en halvtime på turen.

 

her p-point'n av foredraget, og "legger inn lyd" evt. senere


 

 

 

Lørdag 3. juni- 2017, kl.13:

 

Foredragsholder; Lars Östnäs:

 

Livets teater.

Lars sendte meg denne teksten:

"Vårt liv utgör ett gigantiskt skådespel som vi kallar ödet (skjebnen)

Martinus har mycket intressanta analyser av detta eviga skådespel,

där vi samtidigt är regissör, skådespelare och åskådare...."

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445

 


høst 2017

lørdag den 9. september - 17: Foredragsholder; Morten Wethe:
Tid: 12:30 - 17:00

 

Tema: Den kosmiske kjemiker

Det går opp og ned her i livet. Våre bestrebelser på å skape trivsel og glede for oss selv og andre, blir noen ganger mindre vellykket. Noen av oss kan tidvis oppleve det som å famle mer eller mindre i blinde.

I dette foredraget vil jeg belyse de tre energiene som er sentrale i opplevelsen av vårt daglige virke. Disse er tyngde-, følelses- og intelligens-energiene. Jeg vil forsøke å gi deg økt klarhet så du lettere kan identifisere hvilke energier du bruker, avdekke hvordan du kombinerer dem, og forstå virkningene

lydopptak


Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

 


 

 


 

Den 14.okt- 2017: Foredragsholder; Tove Grytvik

tid: kl.13 - men vær der helst en halvtime før.
 

 

Tema: 'livet i mikrokosmos' - Tove skriver i mail;

Jeg vil snakke om;

  • Tanker, bevegelse og næring. hvordan disse tre faktorene påvirker oss i hverdagen på godt og vondt. 
  • Utfordringer når vi «beveger oss ut av flokken» i de hverdagslige ting
  • Og ikke minst om alle de små kjærlige tingene vi kan gjøre i hverdagen... for både mikrokosmos, mellomkosmos og makrokosmos
  • Dypest sett er organer og celler våre likeverdige medvesen.  De har samme behov for å bli hørt og tatt vare på som oss. Vi er vårt mikrokosmos forsyn. Hvordan tar vi imot deres bønner om hjelp?
  • Hva vil det si å tenke kjærlig på det syke stedet i kroppen vår?

Martinus; «En kærlighed, der ikke er videnskab, er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.» (LB7, 2552)

 


 

 

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

 

 


    lørdag den 11. nov 2017

 

Bernt Hepsøe fra BODØ,  snakker om...

ALT er tanker – hvorfor ikke tenke seg frisk?

 En noe pretensiøs tittel som kanskje burde hatt som undertittel lettere sagt enn gjort, men Martinus åndsvitenskap viser hvordan alt i universet er tanker, følelser og bevissthet,

Som påvirker og styrer livet og harmonien, både i vår egen organisme og i verden omkring oss. Vi livnærer oss ganske enkelt på tanker som vi må få kontroll over, for å opprettholde balanse og sunnhet i våre fysiske og mentale legemer.

Den intelligensmessige forklaring på tankens makt og vår forståelse av dette, kan hjelpe oss til å få en oversikt over hvilke faktorer som styrer utviklingen av vår tenkning, og hvordan vi selv kan bidra til denne utvikling. Like selvklart som det  i dag er for oss at vår fysiske næring må være av en viss kvalitet, like selvklart kommer det i fremtiden å bli at vår psykiske eller mentale næring må inneholde den rette næring eller inspirasjon.

Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo  kl.13

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445
 

delvis lydopptak og ppt


 

 

MERK- FORANDRET DATO HER:

 

 

 

 

lørdag den 2.desember - 2017: Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema:

mer om energi-begrepet i forskjellige belysninger, hva er 'materien' egentlig?


 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

 

 

delvis lydopptak og ppt 

 

 


 

Et typisk dagsprogram er:

12.30. Ankomst
13.00. Dagens foredrag starter.
14.00. Vi spiser lunsj og hygger oss sammen.
15.30. Vi samtaler om dagens tema.
16.30. Pause
17.00. Fritt Forum.
17.45. Pause.
18.00. Underholdning og/eller eventuelt fellesbeskjeder.

 

Fra 2016/tidligere år; der noen har lydopptaks -linker og tilsv. for tilhørende p-point'er :

husk at  Martinus Kosmologi er tidløs informasjon: (merk at det er linker på det over/under i blå skrift)

 

Den 6. februar - 16: Foredragsholder; Morten Wethe:
 

 

Tema: Skandinavisk MartinusGuiden

 

Nå helt nylig så har Norge også kommet med i denne Skandinaviske Martinusguiden, som allerede har blitt driftet så aktivt og fint i både Danmark og Sverige allerede i en årrekke, men hvordan skal denne siden egentlig driftes her i Norge..? Og hva kan den ha av betydning når det gjelder Martinus-aktivitetene våre her samt for samarbeidet vårt iøvrig i mellom våre nærmeste Skandinaviske land..? Et annet spørsmål: Hvordan kan vi best koordinere våre nå bestående 4 norske nettsteder? Dette og mange andre spørsmål ønsker vår norske kontaktperson, Morten Wethe, å belyse under dette foredraget sitt.


 

Sted: Hos Birthe på Holmlia i Oslo.
Nordåssløyfa 4, 1251 Oslo. T.988 28 168 - MEN det ble  ikke gjort lydopptak av dette.
 

 

 

 

Den 5. mars - 16: Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema: Fri energi


Hva taler for at det finnes noe sånt ?

Hva vil en slik teknologi bety for menneskeheten på jorden ?

Hva med Martinus kosmologien og fri energi ?

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

Lydopptak fra møtet i 4 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene;  DEL1  DEL2  DEL3  DEL4   Trykk her for powerpoint.


 

 

 

Den 2. april-16: Foredragsholder; Ingemar Fridell:


 

Ett jordiskt paradis – omöjlig dröm eller realistiska framtidsutsikter?
 


Är vi på väg mot en alltmer kaotisk och konfliktfylld framtid eller finns det fortfarande hopp om en fredlig värld som ger lycka åt varenda människa på jorden? Martinus beskriver en helt ny form av samhälle som kan överbrygga alla partipolitiska motsättningar och förena mänskligheten i en anda av fred, rättvisa och allkärlek.

 

Lydopptak fra møtet i 3 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene. Foredrag  Spørsmål og svar  Fritt forum


Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på
Nordstrand i Oslo

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445

 

 


 

 


 

Den 7. mai: Foredragsholder; Søren Olsen:
 

 

Tema: 'At forstå sig selv og tiden vi lever i' 
 

Martinus åndsvidenskab udelukker tilfældighed i menneskets udvikling – ja i al udvikling. Mennesket er undervejs mod en meget dybere forståelse af sig selv. Denne dybere forståelse åbner for at tolke tiden vi lever i og se hvad fremtiden naturnødvendigt vil bringe. Dyret i mennesket regerer verden. Den nære fremtid bliver ikke let. Den er en nødvendig overgang til samfund funderet i demokrati og meget mere menneskelighed.

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

Lydopptak fra foredraget. (bruk Chrome eller microsoft explorer her som nettleser/avspiller om andre/Firefox forvrenger lyden  eller  ikke kan spille lydfila, som er i komprimert mp3)

 

Søren refererte ellers fra en interessant bok av Dostojevski  i fordraget - om en som hadde bestemt seg for å gjøre selvmord, men før han gjorde det, så falt han i søvn, da han bl a like før ble distrahert av et møte med et fattig barn og andre ting, slik at han derfor utsatte selvmordet. Men i drømmen derimot, så utførte han faktisk selvmordet og ble "som død" - altså i drømmen - brakt til en annen klode som gjorde så dypt inntrykk på ham at han faktisk IKKE gjennomførte selvmordet, da han igjen våknet. Dette er et 150år +  gammelt eksempel på hvordan våre hjelpere faktisk griper inn. Her er link til utdrag av lydfila fra denne bok av Dostojevski i mp3- nedlastbar. Verdt å lytte til ! og det er da del 3 av lydlink-fila)

 

(hør også - det er første del av denne lydlinken - dansk god lydopplesning av boken KROTKAJA- Fortælling af Fyodor Dostoevsky. - rørende, dyp historie, med et tragisk utfall= selvmord. Denne boken kan også leses online på dansk-norsk på linken http://runeberg.org/krotkaja/  eller her i text)
 


 


 

Den 4. juni- 2016: Foredragsholder; Lars Östnäs:


Tema: Polforvandlingen
 

Den pågående polförvandlingen

Det senaste århundradets förändring av könsrollerna är dramatisk, som bland annat synliggörs av kvinnans aktiva deltagande på allt flera fronter i samhället. Men den beskriver också en djupare betoning av det individuellt mänskliga bortom könsstereotyperna. 

 

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo

 

Lydopptak fra møtet i 4 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene. Foredrag om skytsengler   Foredrag om polforvandling  Spørsmål og svar   Fritt forum

 


Nyere video-MK-foredrag i Norge - men mest 'svensker og dansker' som forteller her


 


bakgrunnsbilde er av Martinus fra tiden da han gjennomgikk sin 'kosmiske fødsel/innvielse' i 1921 - 30 år gammel -  som satte ham  i stand til å skape disse åndsvitenskapelige analyser på det overfysiske felt.


http://martinus.galactic.no/


der treffene var den første tiden:  http://martinus.galactic.no/korumtreff.htm
 

 *


Det er jo vanligvis IKKE noen Martinustreff for januar- men så kan man fx heller se denne, om en spes.nær-døden- opplevelse:
https://www.youtube.com/watch…

og i del tre https://www.youtube.com/watch?v=8FdvkYlvIbw så forteller han litt om sitt fremtidssyn under hans NDE, og bl a om hvordan vi vil konfrontreres med et kollaps, sammenbrudd, etc.DERSOM vi ikke gjør noe som stopper det. I den forbindelse er det også interssant å se og høre det som den super-ydmyke, klarsynte Chico Xavier sa om hvordan vi var "innvilget" 50 "nådens år" fra og med 1969 - en tidsfrist som "gikk ut" sist sommer, og hadde ikke DEN STORE KRIGEN, SAMMENBRUDDET SKJEDD INNEN DA, SÅ VILLE DEN HØYST SANNSYNLIG VÆRE ENDELIG FORHINDRET.
Om det se fx https://www.youtube.com/watch?v=c8VFZ59f4oY

*

HØR fra 'NRK' i danmark - drRadio på  'Martinus - Danmarks bedst bevarede hemmelighed' på:
https://www.dr.dk/radio/p1/audiens/audiens-martinus-danmarks-bedst-bevarede-hemmelighed?fbclid=iwar3kb7jwt0xuiuarf1rfm5lw8tyqrc6z_wlj_qs6g8kvuget2j95vuibqcw


les også flg.art.av den nå avdøde psykologen, Hans Chr. RASMUSSEN; (som bl a har satt sammen 'martinus' citatleksikon'.)
"De sjelelige lidelser i kosmisk belysning"